02-04.10.2015 – Ćwiczenia w Świebodzicach

W dniach 02-04 października nasza Grupa organizowała ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratowniczych na terenie katastrofy budowlanej.
Był to element realizacji zleconego nam zadania publicznego współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W ciągu trzech dni w ramach szkolenia prowadzone były wykłady, warsztaty w formie stanowisk zadaniowych oraz pięciogodzinna symulacja akcji ratowniczej, gdzie na obiekcie składającym się z kilkunastu budynków o różnym stopniu uszkodzenia było ukrytych w sumie ponad dwudziestu poszkodowanych, których należało odszukać, udzielić im pomocy, bezpiecznie wydobyć oraz ewakuować do zespołów PRM.

W ćwiczeniach wzięło udział w sumie ponad 50ciu ratowników.

^