07.02.2020 – Bezpieczny Wrocław

Dzisiaj nasi ratownicy biorą udział w eksperckiej konferencji „Bezpieczny Wrocław” organizowanej przez Zakład Ratownictwa Medycznego – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

To pierwsze tak duże wydarzenie skupiające specjalistów jednostek zawodowych, ochotniczych oraz miejskich.Podczas konferencji mamy możliwość zaprezentowania potencjału organizacyjnego i obszarów działania naszej jednostki oraz dyskusji o poprawieniu współpracy pomiędzy różnymi służbami odpowiedzialnymi za szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne.

W konferencji biorą udział m.in.przedstawiciele prezydenta Wrocławia, Wydziału Zdrowia, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, Grupy Ratownictwa Medycznego PCK „Wrocław”, Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej, OSP Starówka, OSP JRS Wrocław, Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Straży Miejskiej.

^