10.01.2019 – Porozumienie z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej

9 stycznia 2019 w KW PSP we Wrocławiu podpisane zostało porozumienie o współpracy Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) i Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża „Wrocław”. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny oraz ze strony PCK Marek Brodzki i Roman Dąbrowski.Porozumienie określa zasady ścisłej współpracy pomiędzy KW PSP, a nasza Grupą w zakresie współdziałania podczas działań ratowniczych, w szczególności podczas katastrof budowlanych, klęsk żywiołowych, poszukiwania osób zaginionych w terenie, oraz organizacji i funkcjonowania polowego punktu medycznego.W ramach porozumienia określono zakres gotowości operacyjnej naszej Grupy, procedury dysponowania i łączności, strukturę podległości na miejscu działań oraz wolę prowadzenia wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym w zakresie działań specjalistycznych m.in. ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą PSP „Wałbrzych”.

^