18.03.2020 – wsparcie Szpital przy ul. Koszarowej

Z uwagi na zagrożenie pandemią nasza jednostka zgłosiła gotowość wykorzystania zasobów Polowego Punktu Medycznego przez służby i podmioty lecznicze.W obliczu tak trudniej sytuacji wszyscy musimy działać razem!

^