2015.11.20-22 – Świebodzice i Zagórze Śląskie

W dniach 20-22 listopada nasza Grupa organizowała ćwiczenia ratownicze, których celem było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych na obszarze katastrofy budowlanej, koordynacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i poszukiwania osób zaginionych w terenie zalesionym.

Ćwiczenia gruzowiskowe realizowano w sobotę, na terenie dawnych zakładów Silena w Świebodzicach. Natomiast poszukiwania terenowe rozgrywały się w okolicach Zagórza Śląskiego, w niedzielę.

W ćwiczeniach brały udział:
– Grupa Ratownictwa PCK Bydgoszcz,
– Grupa Ratownictwa PCK Kielce,
– Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl,
– GRM PCK Wroclaw,
– Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siechnice,

Na specjalne zaproszenie do ćwiczeń włączyli się również funkcjonariusze Policji z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej.

Ćwiczenia zorganizowane zostały w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Ćwiczenia były równocześnie okazją do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu kończącego roczny staż kandydacki w naszej jednostce.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udaną współpracę i zaangażowanie w ćwiczenia.

^