2016.06.15 – zdarzenie masowe – ćwiczenia na kolei

W ramach utrzymania gotowości operacyjnej wczoraj przeprowadziliśmy ćwiczenia z zakresu zdarzenia masowego wynikłego na skutek katastrofy kolejowej.

W ramach ćwiczeń realizowaliśmy następujące zadania:
1. Dotarcie do obiektu z poszkodowanymi,
2. TRIAGE,
3. dotarcie do poszkodowanych, udzielenie pomocy zgodnie ze stanem i priorytetami akcji ratowniczej,
4. bezpieczna ewakuacja,
5. organizacja i działanie Punktu Ewakuacyjnego dla poszkodowanych.

W ćwiczeniach brało udział 30 ratowników z GRM PCK Wrocław oraz GPR OSP Siechnice.
Całość nie udała by się bez wielkiej pomocy studentów kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, którym m.in. ta drogą chcemy bardzo podziękować za poświęcenie i determinację jaką się wykazali.

^