2016.12.10-11 Ćwiczenia gruzowiskowe

W dniach 10 i 11 grudnia realizowaliśmy na terenie Świebodzic dwudniowe ćwiczenia terenowe. Ich głównym celem było doskonalenie technik ratowniczych i działań podczas zdarzeń o charakterze rozległej katastrofy budowlanej.

Podczas ćwiczeń realizowaliśmy zarówno zadania nocne, jak i dzienne z elementami taktyki i zarządzania zespołami ratowniczymi przy niewystarczających dostępnych siłach i środkach.

Jednym z elementów było przeprowadzenie egzaminu kończącego staż kandydacki, który w części praktycznej zwyczajowo rozgrywa się podczas ćwiczeń gruzowiskowych.

Ćwiczenia takie są stałym elementem szkoleniowym pozwalającym nam utrzymać odpowiednią gotowość operacyjną.

^