2017

Działania GRM PCK „Wrocław” w roku 2017:

 

20-22.01.2017 — Ćwiczenia terenowe — Kalwaria Pacławska
Ćwiczenia z poszukiwania osób zaginionych w terenie owtartym. Udział wzięli: GR PCK Przemyśl, GR PCK Kielce, GRM PCK Wrocław.


^