2019.10.04-06 – Międzynarodowe zgrupowanie jednostek ratowniczych

Wczoraj zakończyliśmy 3-dniowe zgrupowanie jednostek Systemu Ratownictwa PCK, podczas którego przeprowadziliśmy ćwiczenia gruzowiskowe.
Ćwiczenia były prowadzone w trybie ciągłym przez 24 godziny, z podziałem na pracę dwu-zmianową. W każdej ze zmian pracowało ok 35 ratowników, którzy rotacyjnie z drugą zmianę co 4 godziny realizowali działania ratownicze mając później 4 godziny na regenerację i odpoczynek.W zgrupowaniu wzięły udział:
– GR PCK Bielsko-Biała,
– GR PCK Kielce,
– GR PCK Koszalin,
– GR PCK Poznań,
– GR PCK Przemyśl,
– GR PCK Warszawa,
– GRM PCK Wrocław,
– Łotewski Czerwony Krzyż,
– przedstawiciele Grupy Aviva Polska.
– GPR OSP Siechnice.

Mimo kurzu, błota i deszczu ćwiczenia udało się zrealizować we wszystkich założonych scenariuszach, które narzuciły naprawdę intensywne tempo pracy.Dziękujemy wszystkim uczestnikom za współprace, wysoką jakość realizowanych zadań i doskonałą atmosferę. Każde takie spotkanie oprócz walorów ratowniczych jest również okazją do integracji całego naszego ratowniczego środowiska.

^