2020.08.07 – wsparcie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Kotlinie Kłodzkiej

Od wczoraj nasi ratownicy wspierają calodobowym dyżurem zakład opiekuńczo-leczniczy w Kotlinie Kłodzkiej, którego mali podopieczni znaleźli się w ekstremalnie trudnej sytuacji. Z uwagi na obowiązkową kwarantannę, większość personelu ośrodka nie może przez pewien okres zapewnić opieki wychowankom, którzy wymagają jej całodobowo.Wolontariuszy gotowych wesprzeć ośrodek w tej trudnej sytuacji prosimy o bezpośredni kontakt z ośrodkiem.

^