4-11.08.2019: BALTPREP

W 2. tygodniu sierpnia w ośrodku szkoleniowym Fińskiego Czerwonego Krzyża odbyło się szkolenie delegatów Regional Disaster Response Teams Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża. Uczestniczyło w nich blisko 40 delegatów z 8 stowarzyszeń CK z krajów nadbałtyckich. Polski Czerwony Krzyż był reprezentowany przez członków GR PCK Olsztyn, GR PCK Warszawa i GRM PCK Wrocław.

Celem programu BALTPREP jest wzmocnienie potencjału krajowych stowarzyszeń CK, umocnienie współpracy międzynarodowej, a także bezpośrednie przygotowanie kandydatów do udziału w misjach zagranicznych realizowanych przez Federację CK w ramach zespołów RDRT.

^