Austria – ćwiczenia ARCANUS 2015

15 i 16 maja 2015 roku przedstawiciele GRM PCK Wrocław brali udział (w charakterze obserwatorów) w międzynarodowych ćwiczeniach ARCANUS 2015 w miejscowości Allentsteig w Austrii.

Przez dwa dni obserwowaliśmy działania ratownicze podczas siedmiu symulacji np. katastrofy na statku, wybuchu w fabryce, poszukiwania osób zaginionych. Do zrealizowania scenariuszy zaangażowano kilkudziesięciu pozorantów oraz prawie 2000 ratowników z Austriackiego Czerwonego Krzyża.

Takie rodzaju ćwiczenia są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz obserwowania sposobu działa i współpracy innych jednostek zajmujących się bezpieczeństwem oraz ochroną społeczeństwa w sytuacji katastrof i zdarzeń masowych.

Oprócz przedstawicieli z naszego Państwa, zaproszono również obserwatorów z m.in. Rumunii, Włoch, Francji, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji, Azerbejdżanu, Słowenii, Gruzji i Hiszpanii.

^