Działania międzynarodowe

 

Mistrzostwa ratownicze Niemieckiego Czerwonego Krzyża – Saksonia

W sobotę 7.05. w Borna k.Lipska odbyły się zawody ratownicze Landu Saksonia Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Dzięki zaproszeniu naszych Kolegów z Niemiec, mieliśmy okazję wziąć w nich udział.

W sumie w mistrzostwach brało udział 13 zespołow z Niemiec oraz reprezentacja GRM PCK Wrocław.

Czytaj dalej >

Międzynarodowe ćwiczenia medyczne „EPIFAKTOR 2011”

Nie każdy ma okazję zobaczyć w akcji współpracujących polskich i amerykańskich żołnierzy, mało tego – uczestniczyć w tej współpracy! GRM PCK Wrocław dostała taką szansę i, oczywiście, wykorzystaliśmy ją.

Mowa tutaj o ćwiczeniach „EPIFAKTOR 2011”, które zostały zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w dniach 21-24.05. Głównym ich celem było trenowanie procedur i czynności ratunkowych związanych ze skażeniem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym podczas dużej imprezy masowej.

Czytaj dalej >

Międzynarodowe szkolenie delegatów Czerwonego Krzyża IMPACT

W dniach 13-21.03.2010 w Berlinie odbyło się podstawowe szkolenie pod nazwą IMPACT (International Mobilisation and Preparation for ACTion), przeznaczone dla delegatów misji humanitarnych, zorganizowane wspólnie przez Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) i Niemiecki Czerwony Krzyż. Uczestniczył w nim (obok 24 delegatów z 6 różnych krajów) przedstawiciel GRM.

Czytaj dalej >

Międzynarodowe ćwiczenia wojskowych służb medycznych ESKULAP 09

W dniach 20-24 kwietnia, na terenie poligonu 1. Brygady Pancernej w Wesołej k.Warszawy rozegrało się epizodyczne ćwiczenie jednostek wojskowej służby zdrowia pod kryptonimem „ESKULAP 09”. Głównym tematem było: „Zgrywanie komponentów wojskowej służby zdrowia z pozamilitarnymi elementami systemu obronnego państwa w sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze masowym”.

Czytaj dalej >

Sympozjum Desaster Management, Schweinfurt

W dniach 30.05-1.06 w Schweinfurcie odbyło się sympozjum poświęcone ratownictwu w wypadkach masowych i katastrofach. Organizatorzy – Bawarski Czerwony Krzyż oraz Niemieckie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, zaprosili reprezentantów ochotniczych służb ratunkowych z kilku krajów europejskich (oprócz Niemiec udział wzięli przedstawiciele m.in. Austrii, Francji, Polski). Polski Czerwony Krzyż był reprezentowany przez ratowników GRM ‘Wrocław’ oraz trójkę ratowników GR ‘Bydgoszcz’.
Czytaj dalej >
^