Działania międzynarodowe

 

Międzynarodowe Ćwiczenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych ’COOperation 2008’

W dniach 20-26.04.2008 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała kolejne międzynarodowe ćwiczenia specjalistycznych jednostek ratowniczych. Na poligon w Świętoszowie przyjechali także ratownicy GRM PCK ’Wrocław’

Czytaj dalej >

V Międzynarodowe Ćwiczenia Grup Specjalistycznych ’PSTRĄŻE 2007’

W dniach 18-22. czerwca br. rozegrały się organizowane przez Komendę Główną PSP V Międzynarodowe Ćwiczenia Grup Specjalistycznych i Centralnego Odwodu Operacyjnego „Pstrąże 2007”. Wzięło w nich udział blisko 500 osób z różnych formacji ratowniczych i mundurowych. Ćwiczenia odbywały się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu. Szczególnym elementem i wyróżnieniem był udział w ćwiczeniach ratowników Grupy Ratownictwa Medycznego PCK ’Wrocław’.
Czytaj dalej >

Międzynarodowe Ćwiczenia Służb Ratowniczych „Dolny Śląsk 2004”

07.06.2004 – Ratownicy naszej Grupy wzięli udział w Międzynarodowych Ćwiczeniach Taktyczno-Bojowych Służb Ratowniczych.

Czytaj dalej >

NATO Strong Resolve

Na zaproszenie NATO członkowie naszej Grupy uczestniczyli w największych ćwiczeniach NATO w 2002 o kryptonimie „Strong Resolve”. O wyjątkowym znaczeniu tego zaproszenia może świadczyć fakt, że w manewrach tych, poza 21 osobami z Czerwonego Krzyża, brały udział jedynie jednostki wojskowe.
W ćwiczeniach uczestniczyło około 25 000 żołnierzy z krajów NATO: Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA, a także z państw partnerskich: Austrii, Bułgarii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Ukrainy i Uzbekistanu.
Czytaj dalej >
^