Ćwiczenia gruzowiskowe i zakończenie stażu kandydackiego

W sobotę 17.11. w ruinach pałacu w podwrocławskim Gałowie rozegrały się ćwiczenia ratownicze połączone z egzaminem kończącym staż kandydacki do GRM. W toku różnych zadań ocenialiśmy wiedzę i umiejętności naszych Kandydatów, znajomość wyposażenia Grupy oraz procedur ratowniczych.

Efektem ćwiczeń było pozytywne zakończenie stażu kandydackiego przez wszystkich zainteresowanych. Gratulujemy nowym Młodszym Ratownikom PCK!

^