Ćwiczenia gruzowiskowe we Wrocławiu

31 lipca w godzinach wieczornych, przeprowadziliśmy kolejne ćwiczenia gruzowiskowe. Tym razem miejscem ćwiczeń był obiekt przy ul. Litomskiej we Wrocławiu.
W ćwiczeniach brała udział również zaprzyjaźniona Dolnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siechnice z psami ratowniczymi.

Częste, cykliczne ćwiczenia gruzowiskowe pozwalają nam doskolić techniki ratownicze i utrzymać ciągłą gotowość do reagowania w przypadku wystąpienia zdarzenia podobnym charakterze. Dwa patrole ratownicze wyposażone w zestawy R1, kosze ratownicze oraz nosze podciśnieniowe miały za zadanie zrealizować po dwa epizody na terenie gruzowiskowym symulującym katastrofę budowlaną.

Ćwiczenia były równocześnie okazją do przećwiczenia próbnego alarmowania, co pozwaliło ocenić zdolności mobilizacyjne Grupy w trudnym dla jednostek ochotniczych, wakacyjnym okresie.
Około godziny 23-ciej Ratownicy GRM PCK „Wrocław” dotarli z powrotem do siedziby GRM, skąd po rozpakowaniu sprzętu udali się do domów.

^