Ćwiczenia jednostek antyterrorystycznych przed Euro2012

W nocy 9-10.04 zespół GRM uczestniczył w ćwiczeniach zorganizowanych przez Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu. Tematem działań była Czerwona taktyka służb antyterrorystycznych i specjalnych w sytuacjach kryzysowych podczas realizacji „Euro 2012”.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji z całego kraju oraz jednostki specjalne różnych formacji. Miejscem działań był poligon w Świętoszowie.

Ćwiczenia miały na celu wypracowanie zasad współpracy różnych jednostek do działań specjalnych podczas prowadzenia operacji uwalniania zakładników. Integralnym i mocno rozbudowanym elementem ćwiczeń było wdrożenie procedur udzielania pomocy medycznej na polu walki (tzw. czerwona taktyka) przez działające jednostki oraz ich współpraca z jednostkami cywilnymi.

Zadaniem GRM było wystawienie Polowego Punku Medycznego w pobliżu strefy prowadzonych operacji antyterrorystycznych oraz odbieranie i zaopatrzenie osób poszkodowanych.

Ćwiczenia pozwoliły zapoznać się naszej Grupie ze specyfiką procedur medycznych pola walki (które znacznie różnią się od używanych przez służby cywilne) oraz wypracowanie modelu współpracy z mundurowymi jednostkami specjalnymi w zakresie zabezpieczenia ich działań oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas prowadzenia operacji antyterrorystycznych.

Dzięki współpracy z flagowymi tego typu jednostkami naszego kraju udało nam się zdobyć doświadczenie i wiedzę w zakresie bardzo wyspecjalizowanych działań różnych służb, co wpisuje się w proces przygotowywania naszej Grupy do Euro 2012.

Dziękujemy Samodzielnemu Pododdziałowi Antyterrorystycznemu Policji we Wrocławiu za zaproszenie do udziału w ćwiczeniach i mamy nadzieję, że będzie to elementem szerszej i długofalowej współpracy.

^