Ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze GRM, WOPR i studentów AM

W dniu 26.05.2009r. na terenie wałów nadodrzańskich odbyły się ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze, zorganizowane przez GRM i Grupę Operacyjną Dolnośląskiego WOPR, mające na celu zgrywanie poszczególnych elementów akcji ratowniczej prowadzonej przez różne grupy i jednostki.

Podstawą zorganizowania ćwiczeń był list intencyjny o współpracy GRM z GO WOPR. W ćwiczeniach uczestniczyli także studenci II i III roku ratownictwa medycznego AM we Wrocławiu, co z kolei wpisuje się w plany porozumienia pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Okręgowym a Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Scenariusz ćwiczeń obejmował akcję poszukiwawczo-ratowniczą na rozległym terenie, gdzie do odnalezienia było około 20 osób poszkodowanych.
Założeniem było doskonalenie technik poszukiwawczych, pracy w grupie oraz poznawanie technik prawidłowej komunikacji radiowej. Po zlokalizowaniu poszkodowanych zespół ratowników musiał ich zaopatrzyć wg standardów BTLS, a następnie przetransportować do strefy ewakuacji. Dodatkową trudnością dla wszystkich była wysoka temperatura powietrza, sięgająca 30 stopni Celsjusza.

Wykonanie całości zadań postawionych przed uczestnikami zakończyło się po 3 godzinach. Dla uczestników ćwiczeń z ramienia GRM i GO WOPR było to niezwykle cenne doświadczenie. Z jednej strony poznawali techniki pracy pokrewnych jednostek, z drugiej zaś uczyli się dowodzić grupą osób zupełnie sobie nieznanych (studentów), którzy jeszcze nigdy nie uczestniczyli w takiej akcji.

Wierzymy, że to nie ostatnie tego typu ćwiczenia – ich założenia, takie jak integracja różnych integracja różnych grup i środowisk oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia ratowników (w tym i studentów) nie tracą na aktualności.

^