Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w zakładach monopolowych

We wtorek 9.06. zespół GRM uczestniczył w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych zorganizowanych przez Komendę Miejską PSP na terenie wrocławskich zakładów monopolowych Akwawit Brasco SA.

Ćwiczenia obejmowały taktykę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z elementami działań ratowniczych i zasad ewakuacji osób zagrożonych.

Celem ćwiczeń było wypracowanie metod postępowania jednostek Straży Pożarnej podczas prowadzenia akcji ratowniczej na terenie zakładu przemysłowego, doskonalenie umiejętności dowodzenia oraz doskonalenie zasad współpracy PSP z innymi podmiotami ratowniczymi podczas akcji ratowniczych na terenie zakładów z materiałami niebezpiecznymi.

Scenariusz zakładał zderzenie samochodu osobowego z cysterną przewożącą chemikalia. Zadaniem GRM było przejęcie ewakuowanego ze strefy 0 poszkodowanego kierowcy z zatrzymaniem krążenia, wykonanie odpowiednich procedur ALS oraz opieka poresuscytacyjna i przygotowanie poszkodowanego do transportu.

W ćwiczeniach brało udział 9 zastępów PSP z 5 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz zespół Grupy Ratownictwa Medycznego PCK ’Wrocław’.

^