Ćwiczenia służb ratowniczych ’POLTEGOR 2007’

W dniu 1. czerwca br. wrocławski Poltegor – 25-piętrowy biurowiec, przeznaczony do rozbiórki – stał się miejscem największych w Polsce ćwiczeń służb ratowniczych. Wzięły w nich udział jednostki Straży Pożarnej, GOPR, Policji, Straży Granicznej, śmigłowce ratownicze oraz Grupa Ratownictwa Medycznego PCK „Wrocław”.

Wg scenariusza o godzinie 10.00 nastąpił wybuch w laboratorium na 15. piętrze wieżowca. W wyniku zapłonu odczynników chemicznych, stosowanych w laboratorium chemicznym i w konsekwencji wybuchu, nastąpiło rozprzestrzenienie się ognia na powierzchnię firmy wynajmującej pomieszczenia oraz korytarz. Pożar objął powierzchnię ok. 250 m2, odcinając możliwość ewakuacji z pięter powyżej XV. W biurowcu zostało ok. 250 osób. Z tych, które ewakuowały się z budynku, 10 wymagało pomocy medycznej.

Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek PSP okazało się, że pożar objął prawie całe XV piętro i przedostał się na XVI. W biurowcu zostało około 50 osób odciętych na kondygnacjach powyżej XVI piętra a także około 50 osób które jeszcze nie opuściły niższych pięter. Dodatkowo 22 już wyewakuowane osoby wymagały pilnej pomocy medycznej. W tym momencie Koordynator Medyczny zadysponował do akcji Grupę Ratownictwa Medycznego PCK (postawioną wcześniej w stan gotowości przez wrocławski CPR). Zadaniem Grupy było rozwinięcie polowego punktu medycznego oraz wystawienie czterech patroli ratowniczych, zaopatrzonych w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, celem bezpiecznej ewakuacji poszkodowanych z lądowiska śmigłowców, spod budowanych stanowisk linowych oraz z granicy strefy ’zero’ przed wejściem do budynku. Dodatkowo ambulans Grupy służył do transportu poszkodowanych do wyznaczonych szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie Wrocławia.

Poszkodowani uwięzieni na zadymionych kondygnacjach powyżej miejsca pożaru byli ewakuowani przy użyciu śmigłowców oraz metod alpinistycznych (organizowanych przez jednostki GOPR i ratownictwa wysokościowego PSP).

W sumie przez czas trwania akcji udzielono pomocy medycznej ponad 80 osobom z różnymi urazami. Patrol GRM pomógł również podczas rzeczywistego ataku epilepsji u osoby z tłumu widzów.

Ćwiczenia tego typu mają ogromne znaczenie dla zintegrowanego systemu ratownictwa – pozwalają na dopracowanie elementów współpracy poszczególnych służb i optymalne ich wykorzystanie. W szybko rozwijającym się mieście, takim jak Wrocław, zwłaszcza przy planowanych tutaj inwestycjach i wielkich imprezach, takie działania znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa w mieście.

^