Ćwiczenia terenowe z obsługą GPS

W sobotę 23.01.2010 w okolicy Jelcza-Laskowice odbyły się wspólne ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze GRM PCK „Wrocław” oraz Dolnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP „Siechnice”.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy pomiędzy zespołami ratowników GRM oraz DGPR podczas prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej w rozległym terenie.

 

Głównymi założeniami ćwiczeń było:
- wykorzystanie nawigacji GPS podczas prowadzenia akcji w terenie zalesionym,
- doskonalenie koordynacji działań połączonych sił obydwu grup,
- opanowanie umiejętności nawigowania zespołu przewodnik-pies przez członków GRM,
- wsparcie zespołów GRM przy pracy przy poszkodowanym przez członków DGPR.

Z uwagi na fakt, że ćwiczenia były całodniowe oraz prowadzone przy 13-stopniowym mrozie, w ogrzewanym namiocie pneumatycznym GRM został założony sztab akcji, gdzie ratownicy mieli również zaplecze socjalne.

Około 60-cio hektarowy teren został podzielony na 6 sektorów. Ponieważ w działaniach użyto 3 psy ratownicze, całość akcji została podzielona na 2 części.

Po przydzieleniu sektora do zespołu ratowniczego, zadaniem ratowników było wprowadzenie koordynatów określających krawędzie sektora do urządzenia GPS, wyznaczenie w nim terenu prowadzenia przeszukiwania. Następnie, po określeniu przez przewodnika psa kierunku przeszukiwania, ratownicy mieli za zadanie dotrzeć we wskazany punkt i rozpocząć akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Po odnalezieniu poszkodowanego, ratownicy wspólnymi siłami GRM i DGPR mieli za zadanie zaopatrzyć go zgodnie z dolegliwościami oraz ewakuować do punktu medycznego. Zarówno przeszukiwanie, jak i ewakuacja poszkodowanego, były wyjątkowo trudnymi elementami, biorąc pod uwagę fakt, że często pokonywane odległości miały ponad 1km długości przez las i głęboki śnieg, a temperatura na dworze oscylowała w okolicy minus 13 stopni Celsjusza.

Ćwiczenia zakończyły się o godzinie 18tej. Użycie opcji śledzenia śladu w odbiornikach GPS pozwoliło nam po zakończeniu ćwiczeń na dokładną analizę prowadzonych działań, pokrycia sektorów przez zespoły poszukiwawcze oraz dokładne określenie czasu trwania poszczególnych etapów symulowanej akcji.

Ćwiczenia te są kolejnym już elementem prowadzenia wspólnych szkoleń i ćwiczeń ochotniczych jednostek ratowniczych z Wrocławia i wpisują się w naszą strategię ujednolicania taktyki prowadzonych działań ratowniczych, wymiany doświadczeń oraz zacieśniania współpracy pomiędzy GRM a tymi jednostkami. Mamy nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy z DGPR oraz innymi ochotniczymi i zawodowymi jednostkami ratowniczymi.

^