Ćwiczenia z zakresu poszukiwań osób zaginionych – Warszawa 2014

16 maja przedstawiciele GRM PCK Wrocław uczestniczyli w ćwiczeniach dotyczących modelowego poszukiwania zaginionych dzieci.
Celem ćwiczeń było przedstawienie szefom służb odpowiedzialnych za powyższą tematykę złożonego problemu, jakim jest poszukiwanie osoby zaginionej.

W gronie organizatorów byli:
– Polski Czerwony Krzyż (reprezentowany przez GR PCK Warszawa i GRM PCK Wrocław)
– Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji
– Fundacja ITAKA
– Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT
– GRS OSP Łódź

^