Ćwiczenia z zakresu poszukiwania osób zaginionych

Dzisiaj odbyły się ćwiczenia zgrywające z zakresu poszukiwania osób zaginionych organizowane wspólnie przez naszą Grupę oraz Dolnośląską Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą OSP Siechnice, OSP Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego Wrocław i Grupą Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia Mała.
W ćwiczeniach brali udział zaproszeni goście z Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, jak również przedstawiciele KM Policji we Wrocławiu, KP Policji w Trzebnicy oraz KP PSP w Trzebnicy.

Wspólne ćwiczenia zgrywające dolnośląskich jednostek zajmujących się m.in. poszukiwaniami osób zaginionych pozwalają na wypracowanie mechanizmów i procedur ich współpracy pomiędzy sobą, a równocześnie dają możliwość wskazania potencjału i możliwości jakie mają jednostki ratownictwa ochotniczego w tym obszarze działania.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom za bardzo owocną pracę.

^