Ćwiczenia Zgrywające DGPR i GRM – Siechnice

W sobotę 2.02.2008 na gruzowisku w Siechnicach rozegrały się ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze, zorganizowane wspólnie przez GRM i Dolnośląską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP ’Siechnice’. Celem ćwiczeń było nawiązanie współpracy między GRM i DGPR oraz doskonalenie koordynacji działań ratowniczych prowadzonych przez różne grupy na terenie katastrofy budowlanej.

W ćwiczeniach wzięły udział również zaproszone grupy:
- Harcerska Grupa Ratownicza ’Starówka’ z Wrocławia
- Grupa Ratownictwa PCK ’Opole’

Ćwiczenia wykazały z jednej strony duży potencjał ochotniczego środowiska ratowniczego Wrocławia i okolic oraz pełną gotowość do współpracy ze służbami zawodowymi (chęć współpracy wyraziła m.in. wrocławska Straż Pożarna), z drugiej jednak strony widać było pewne trudności w koordynacji działań, łączności radiowej oraz współpracy grup o różnym poziomie wyszkolenia i profilu działalności.

Jako że rozegrane ćwiczenia były dopiero pierwszymi z długiej serii zaplanowanych działań, można mieć pewność, iż trudności będą stopniowo zanikać, a współpraca między grupami będzie rozwijać się coraz bardziej.

Wszystkim grupom uczestniczącym w ćwiczeniach serdecznie dziękujemy za współpracę.

Szczególne podziękowania kierujemy do:
JRG 3 – za użyczenie namiotu pneumatycznego
KOGENERACJA SA – za udostępnienie terenu do ćwiczeń
Studium Ratownictwa Medycznego z ul. Nowowiejskiej – za pomoc w pozoracjach

^