ĆWICZENIE „EC-HAŁDA 2008”

W dniu 29 października 2008r. rozegrały się ćwiczenia o kryptonimie EC – HAŁDA 2008, które przeprowadziła – w oparciu o Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 8 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. W działaniach uczestniczył zespół GRM PCK ’Wrocław’.

Miejsce ćwiczenia zlokalizowane zostały w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przy ul. Łowieckiej / na terenie składowiska węgla Wydziału Nawęglania w Porcie Miejskim/.

Podstawowymi aspektami ćwiczenia były:
- akcja ratowniczo-gaśnicza z elementami ratownictwa ekologiczno-chemicznego oraz medycznego
- ewakuacja ludzi – pracowników zakładu – ze stref zagrożenia
- działanie sztabu kryzysowego KOGENERACJI S.A. w warunkach zagrożenia wystąpieniem awarii w okresie pełni sezonu grzewczego.

Realizacja akcji odbyła się w oparciu o dokumentację ĆWICZENIA TAKTYCZNO-BOJOWEGO NA TERENIE KOGENERACJI S.A. ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAW O KRYPTONIMIE „EC – HAŁDA 2008”.

Tekst i zdjęcia pochodzą ze strony www Centrum Zarządzania Kryzysowego UM

^