Działania

Od początku swojego istnienia Grupa Ratownictwa Medycznego PCK „Wrocław” prowadzi działania mające na celu pomoc medyczną osobom potrzebującym oraz wsparcie zawodowych służb ratowniczych w niesieniu pomocy humanitarnej. Równocześnie Grupa stale podnosi poziom wyposażenia i wyszkolenia ratowników.

 

Na mocy porozumienia podpisanego przez Zarząd Rejonowy PCK we Wrocławiu z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, GRM jest jednostką wspierającą Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Wojewoda Dolnośląski wpisał GRM PCK „Wrocław” do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa dolnośląskiego.

Grupa jest także wpisana w system Obrony Cywilnej na obszarze Wrocławia i Dolnego Śląska.

Jako jednostka ratownicza uczestniczyliśmy w działaniach ratowniczych m.in. na terenie katastrofy budowlanej w Chorzowie w 2006 roku i podczas powodzi w 1997 i 2010.

Współpracujemy także ze strukturami militarnymi:

 • W roku 2002 ekipa GRM, jako jedyna jednostka cywilna, uczestniczyła w największych manewrach w historii NATO – „Strong Resolve”.
 • W roku 2009 zostaliśmy zaproszeni (znów: jako jedyna jednostka cywilna) do udziału w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych służb medycznych „Eskulap 2009”, przygotowujących m.in. do Euro2012.

Reprezentujemy także ratownictwo PCK za granicą (konferencja Eu-Med-East, Drezno 2005; sympozjum Desaster Management, Schweinfurt, 2008, projekt IDIRA 2012-2015).

 

Braliśmy udział w zabezpieczeniu medycznym największych imprez masowych w kraju, w tym m.in.:

- w latach 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 – Przystanek Woodstock (250-300 tys. uczestników),

- od roku 2008 – Spotkanie Młodzieży w Lednicy (70-100 tys. uczestników),

- festiwale muzyki klubowej (średnio po kilkanaście tys. uczestników):

 • Creamfields (2006, 2007, 2008),
 • Sensation White (2006, 2007, 2008, 2009, 2010),
 • Sunrise Festiwal – (Kołobrzeg 2007, 2008),
 • Godskitchen (2008, 2009),
 • Armin Van Bureen (Poznań 2008, 2009),
 • I Love New Year (2007, 2008),
 • Tiesto Tour (2005, 2007),
 • Trance eXplosion (Poznań 2009)

- Pielgrzymki Papieża:

 • Benedykta XVI – Warszawa 2006 (ok. 300 tys. uczestników)
 • Jana Pawła II – Wrocław 1997, Sopot 1999 (ok. 250 tys. uczestników)

- W latach 2006, 2007 – Nowy Rok we Wrocławiu (100-150 tys. uczestników)

- Koncerty:

 • Nelly Furtado – Poznań 2008 (12 tys. uczestników),
 • Scorpions – Ostrów Wlkp. 2008 (15 tys., uczestników),
 • Hity Na Czasie 2007 (20 tys. uczestników)

^