Fala powodziowa we Wrocławiu (20-22.05)

Od 18. maja 2010 roku na terenach Polski południowej, zachodniej i centralnej trwała walka z powodzią. Zawodowe służby ratunkowe były wspierane przez wolontariuszy, w tym – zgodnie z zasadami humanitarnymi Czerwonego Krzyża – także przez GRM PCK Wrocław (na podstawie porozumień, włączających naszą jednostkę w systemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na poziomie miasta i województwa).

W piątek 21. maja o godz. 13.00 w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP odbyła się odprawa z udziałem komendantów miejskich i powiatowych PSP powiatów objętych zagrożeniem powodziowym oraz przedstawicieli służb współdziałających (WOPR, GRM PCK). Komendanci przedstawili sytuację i stan przygotowań do przyjęcia fali powodziowej na Odrze. Przedstawiciele WOPR i GRM PCK przedstawili zasoby kadrowe i techniczne możliwe do wykorzystania podczas działań ratowniczych.

Tego dnia wieczorem GRM została postawiona w stan gotowości. Sprzęt GRM – wyposażenie polowego punktu medycznego – po ulokowaniu na samochodach, został przewieziony do punktu koncentracji przy szpitalu wojskowym we Wrocławiu.

W sobotę 22. maja o godz. 12.00 po telefonie z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP Grupa została zadysponowana do działań. Grupie powierzono zadanie zabezpieczenia medycznego akcji ratunkowej na wrocławskim osiedlu Kozanów.

Punkt medyczny przy ul. Gwareckiej, tuż przy sztabie akcji ratunkowej, prowadzony przez lekarzy i ratowników PCK, działał do niedzielnego poranka. Interwencje dotyczyły pomocy służbom i mieszkańcom osiedla zaangażowanym w akcję budowania wałów i zapór przeciwwodnych. Dwie osoby wymagały odwiezienia do szpitala.

W związku z trwającym zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu wrocławskiego, stan gotowości GRM utrzymywano do 30. maja. Grupa była w kontakcie telefonicznym z miejskim i wojewódzkim sztabem kryzysowym.

^