II Ogólnopolskie Manewry HGR

W dniach 15-17.04. na poligonie świętoszowskim odbywały się II Ogólnopolskie Manewry Harcerskich Grup Ratowniczych, zorganizowane przez wrocławską HGR Starówka. Obok kilkunastu innych jednostek (w tym HGR, OSP i PSP) wzięła w nich udział także nasza Grupa.

Grupa wystawiła dwa zespoły ratownicze, które wyposażone w zestawy R1 realizowały wskazane zadania. Wybrani członkowie GRM pomagali również w organizacji Manewrów, jako rozjemcy podczas zadań.

Ogółem w manewrach uczestniczyły:
- Harcerska Grupa Ratownicza „Krak”
- Harcerska Grupa Ratownicza „Bemowo”
- Harcerska Grupa Ratownicza „Opole”
- Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Gdańskiej
- Harcerski Klub Ratowniczy „Toruń”
- Harcerski Klub Ratowniczy „Medicus”
- Grupa Ratownicza Kryry
- Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wrocław
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
- Jednostka Ratownictwa Wysokościowego PSP z Wałbrzycha
- Jednostka Ratownictwa Wysokościowego PSP z Wrocławia
- Grupa Ratownictwa Medycznego PCK „Wrocław”

Pierwszy dzień manewrów był dniem warsztatowym. Uczestnicy zapoznali się z następującymi tematami:
- BHP podczas pracy w terenie gruzowiskowym
- segregacja poszkodowanych (triage) w wypadkach masowych
- współpraca z psami poszukiwawczymi
- psychologiczny aspekt działań ratowniczych
- zasady bezpieczeństwa w zdarzeniach z udziałem broni palnej
- używanie gaśnic Wieczorem tego dnia rozegrano także akcję ratowania ofiar płonącego akademika.

Organizacja drugiego dnia manewrów (sobota) zakładała całodniowe operowanie w trybie ciągłym, z dysponowaniem przez sztab do wskazanych na mapie sektorów. Ekipy ćwiczące musiały zmierzyć się z następującymi zadaniami:

1. Zawalony budynek podczas ćwiczeń gruzowiskowych
Scena zakładała współpracę dwóch zespołów podczas przeszukania budynku, lokalizacji poszkodowanych, określeniu priorytetów transportu, zaopatrzeniu i ewakuacji. Przed przystąpieniem do realizacji działań zespoły mogly obserwować przeszukanie sąsiadującego gruzowiska przez psy z Dolnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

2. Napad na konwój
Zdarzenie zakładało bezpośrednią współpracę z policją – pomoc postrzelonej policjantce oraz świadkowi z zatrzymaniem krążenia. Istotny był również element bezpieczeństwa – zabezpieczenie broni przez policję.

3. Upadek do kanału
W zadaniu należało zaopatrzyć i przygotować do ewakuacji przez zespół wysokościowy chłopca, który wpadł do niezabezpieczonej studzienki burzowej. Szczególną trudnością była wąska przestrzeń działania oraz fakt, że jedyną drogą dostania się ratowników do poszkodowanego był 50-metrowy kanał łączący z sąsiadującą studzienką.

4. Bójka marynarzy
Zdarzenie masowe wymagające sprawnej segregacji oraz testujące umiejętność opanowania pobudzonej grupy „zielonych” uczestników zdarzenia.

5. Wypadek komunikacyjny
Dwie współpracujące grupy musiały zabezpieczyć miejsce zdarzenia (ugasić płonący motocykl) oraz pomóc poszkodowanym: motocyklistce oraz kierowcy ciężarówki.

6. Pożar
Dwa zespoły zostały zadysponowane do wsparcia działań PSP gaszących pożar bloku. W zadaniu należało otoczyć opieką osoby „zielone” oraz zaopatrzyć i przekazać zespołom ratownictwa medycznego dwie osoby wyniesione z pożaru.

7. Zderzenie z pociągiem.
Zdarzenie typowo urazowe, wymagające zaopatrzenia, wsparcia psychicznego oraz ewakuacji kobiety potrąconej przez pociąg.

8. Potrącenie przez samochód
Zadanie sprawdzało umiejętność posługiwania się noszami podbierakowymi u osoby potrąconej przez wóz strażacki.

9. Skoczek-samobójca
Zespół był wzywany do osoby grożącej skokiem z balkonu. Po wejściu do pokoju samobójca skakał z okna, zmuszając zespół do udzielenia mu pomocy.

Serdecznie dziękujemy HGR Starówka za zaproszenie do udziału w manewrach.

^