II Olimpiada „Asy Zdrowia”

Dzisiaj nasi ratownicy dbali obezpieczeństwo uczestników II Olimpiady „Asy Zdrowia”.

W rozgrywkach sportowych i konkurencjach prozdrowotnych zmierzyli się uczniowie szkół gimnazjalnych. W ramach Olimpiady Oprócz zabezpieczenia medycznego zadbaliśmy również o cztery stanowiska zadaniowe z zakresu pierwszej pomocy.

^