Kontakt

SZEF GRM

Michał Jarco
+48 509 176 779
e-mail: grm.wroclaw@pck.org.pl

POKAZY, ZABEZPIECZENIA,
INNE DZIAŁANIA KOMERCYJNE

Zespół ds. ofert
Agata Grajek
+48 507 808 163
e-mail: grm.wroclaw.oferty@pck.org.pl

MEDIA, DZIAŁANIA STATUTOWE

Rzecznik GRM
Andrzej Horowski
+ 48 693 69 55 57
e-mail: grm.wroclaw@pck.org.pl

 

 

KORESPONDENCJA POCZTOWA 

Polski Czerwony Krzyż
Grupa Ratownictwa Medycznego „Wrocław”
ul. O. Bujwida 34
50-345 Wrocław

 

Konto bankowe:
Deutsche Bank 97 1910 1048 2407 0200 7261 0003
z dopiskiem: Na sprzęt ratowniczy i działalność GRM

Dane do faktur:
Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK
ul. O. Bujwida 34
50-345 Wrocław
NIP 896-10-00-287


^