Międzynarodowe ćwiczenia – Austria 2014

13-14 września na zaproszenie Austriackiego Czerwonego Krzyża nasza Grupa miała możliwość wziąć udział w międzynarodowych ćwiczeniach rozgrywających się w Wels w Austrii.

W ćwiczeniach brały udział jednostki ratownicze Czerwonego Krzyża z Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii, jednostki Straży Pożarnej z Włoch i Grecji, jednostka USAR z Węgier oraz instytucje badawcze z Niemiec i Austrii.

Pierwszego dnia mogliśmy zapoznać się ze standardami oraz pracą Advanced Medical Post Emergency Response Unit, który na tego typu ćwiczeniach raz w roku ćwiczy kompleksowo przez 48 godzin swoją pracę w trybie zmianowym. W ten sposób nasi koledzy z Austrii sprawdzają nowe rozwiązania organizacji pracy oraz określają maksymalne możliwości i wydajność swojego AMP ERU.

W ramach ćwiczeń mieliśmy też okazję testować nowoczesne narzędzia do zarządzania siłami i środkami podczas katastrof i działań ratowniczych i humanitarnych na rozległym obszarze. W tym epizodzie nasza jednostka realizowała rolę jednego z mobilnych zespołów szybkiego rozpoznania i identyfikacji zagrożeń i była wysyłana w celu rozpoznania charakteru zdarzenia oraz określenia typu i ilości jednostek ratowniczych niezbędnych do wysłania w teren zagrożenia.

Następnego dnia mieliśmy okazję przyjrzeć się symulacji zdarzenia masowego na terenie hipermarketu, w którym brało udział ok 70 poszkodowanych i kilkadziesiąt jednostek ratowniczych Austriackiego i Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Był to równocześnie test „wydajności” dla AMP ERU, do którego w krótkim czasie było przetransportowanych kilkudziesięciu poszkodowanych.

Udział w tego typu ćwiczeniach pozwala nam doskonalić swoją wiedzę i umiejętności dzięki wymianie doświadczeń z ratownikami z wielu krajów, ale równocześnie jest możliwością zaprezentowania naszym zagranicznym Kolegom działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w obszarze ratownictwa.

^