Miedzynarodowe ćwiczenia bilateralne IDIRA – Drezno 2014

7 marca odbyły się bilateralne ćwiczenia projektu IDIRA, równocześnie prowadzone w Dreźnie i Wiedniu.
Na zaproszenie Niemieckiego Czerwonego Krzyża nasi Ratownicy mogli przetestować komponent COP (Common Operational Picture), tworzony w ramach projektu, i wspólnie z niemieckimi ratownikami sprawdzić jego funkcjonalność.

^