Międzynarodowe ćwiczenia IDIRA – Niemcy 2014

Nasza Grupa, kolejny raz, została zaproszona do wzięcia udziału w międzynarodowych ćwiczeniach prowadzonych w ramach projektu IDIRA.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Niemiecki Czerwony Krzyż Landu Saksonia i miało miejsce w Dreźnie i Görlitz.
Ćwiczenia dotyczyły działań ratowniczych podczas powodzi, a ich celem było pokazanie oraz trening nowego podejścia do współdziałania systemów IT między organizacjami w transgranicznych operacjach reagowania kryzysowego.
Uczestnikami ćwiczeń były jednostki ratownicze z Niemieckiego Czerwonego Krzyża (wraz z psami ratowniczymi), THW, Straży Pożarnej z Polski i Niemiec, oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Oprócz tego byli obserwatorzy z Niemiec, Austrii i Grecji.

Zadania jakie były realizowane przez GRM PCK Wrocław obejmowały:
– współpracę na poziomie dowódczo-sztabowym z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych do zarządzania zadaniami,
– działania ratownicze z zakresu Urban Search and Rescue na terenie symulowanej katastrofy budowlanej

^