Międzynarodowe Ćwiczenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych ’COOperation 2008’

W dniach 20-26.04.2008 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała kolejne międzynarodowe ćwiczenia specjalistycznych jednostek ratowniczych. Na poligon w Świętoszowie przyjechali także ratownicy GRM PCK ’Wrocław’

W ćwiczeniach uczestniczyły:

- 5 Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych PSP
- Grupy Ratownictwa Chemicznego PSP
- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego (w skład której wchodził również przedstawiciel GRM)
- Grupa Zarządu Operacji Antyterrorystycznych Policji.
- Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej.
- Oddział Specjalny Straży Granicznej.
- Grupa funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
- Zespół Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP.
- Zespół Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń Sił Zbrojnych RP
- Grupa Pirotechników Centralnego Biura Śledczego
- Grupa Pirotechników Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji.
- zespół Ratownictwa Sił Powietrznych Marynarki Wojennej RP.
- Grupa Medyczna, Pluton Ochrony oraz Pluton Wartowniczy 10 Brygady Kawalerii Pancernej
- Zastęp Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
- śmigłowce W-3 Sokół z II Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego w Bydgoszczy i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej Wojsk Lądowych, Mi-8T i Mi-2 z Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, Kania z Biura Lotnictwa Komendy Głównej Straży Graniczne
- Grupy Poszukiwawczo – Ratownicze: z Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Belgii, Federacji Rosyjskiej i Węgier
- wybrane zespoły: z Polskiego Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Ratownictwa Górniczego Kopalni Miedzi Lubin, Rafinerii Gdańskiej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Zespół GRM PCK uczestniczący w ćwiczeniach liczył 18 osób. Oprócz nas, PCK reprezentowali przedstawiciele GR Kielce, Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice.

Zadaniem GRM (i Grup współuczestniczących) było zabezpieczenie medyczne uczestników ćwiczeń. W tym celu działał stacjonarny Punkt Medyczny oraz ambulans GR Kielce, z całodobową obsadą medyczną.

Niezależnie od zabezpieczenia medycznego, naszym podstawowym działaniem był udział w regularnych ćwiczeniach Grup Ratowniczych.

Ćwiczenia miały postać 12-godzinnych scenariuszy, podczas których grupy ratownicze były dysponowane przez Sztab na miejsce kolejnych, często następujących równocześnie, zdarzeń. Scenariusze były tak pomyślane, żeby wymusić współpracę jednostek o bardzo różnych kwalifikacjach – zespołów gaśniczych, ratownictwa chemicznego, ekip poszukiwawczych z psami, ratowników wysokościowych i medycznych.

Ratownicy GRM stworzyli dwa niezależne zespoły dysponowane przez sztab: „MEDBUS” (zespół ratowników ze sprzętem, do wsparcia medycznego oraz działań poszukiwawczych na bardziej rozległym terenie) oraz „AMBULANS” (zespół karetki, odpowiadający za transport odnalezionych poszkodowanych do szpitala polowego, przygotowanego przez zespół Szwedzkich Sił Zbrojnych).

Ostatniego dnia, po zakończeniu oficjalnych scenariuszy, udało nam się zorganizować własne ćwiczenia, przy współudziale załogi śmigłowca z Bygdoszczy oraz członków Grupy Ratownictwa Wysokościowego. Ćwiczenia obejmowały desant grupy ratowników śmigłowcem na obszar działań oraz przeszukanie określonego terenu i ewakuację poszkodowanych.

Ćwiczenia po raz kolejny pokazały, że jednostki kwalifikowane jako współpracujące z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, mogą być dla tego systemu pełnoprawnym partnerem, zarówno podczas zdarzeń o charakterze lokalnym, jak i przy długotrwałym działaniu podczas katastrof masowych.

^