Międzynarodowe ćwiczenia TWIST we Włoszech

Miło nam poinformować, że przedstawiciel GRM PCK Wrocław bierze aktualnie udział w ćwiczeniach TWIST (Tidal Wave In Southern Tyrrhenian Sea) we włoskim Salerno.
Ćwiczenia trwają od 24 do 27 października i mają za zadanie wypracowanie reakcji włoskich (a w późniejszym etapie międzynarodowych) służb ratunkowych na symulowane zdarzenie polegające na wywołanej aktywnością wulkanu Palinuro fali tsunami uderzającej w wybrzeże Morza Śródziemnego.


Scenariusze obejmują działanie na morzu i na terenach przybrzeżnych, w tym działania poszukiwawczo-ratownicze. W ramach ćwiczeń jest również testowana odpowiednia reakcja systemu krajowego wraz z aktywacją różnych ośrodków koordynacyjnych. W dalszym scenariuszu uruchamiana jest procedura angażowania zespołów międzynarodowych i grup eksperckich UE.

W ćwiczenia są zaangażowane służby i eksperci z większości krajów Unii Europejskiej.

Udział w tych ćwiczeniach naszego przedstawiciela jest zarówno wyróżnieniem, jak i potwierdzeniem ciągłego rozwoju i doskonalenia się naszej Grupy w kierunku poszukiwawczo-ratowniczym i eksperckim.

^