Miejskie ćwiczenia „Woda i chlor”

W dniu 30 października 2008 roku w godz. 10.00 – 13.00 odbyły się powiatowe ćwiczenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pod kryptonimem „WODA I CHLOR” z taktyki ratownictwa chemiczno-ekologicznego z elementami działań ratowniczo-gaśniczych i zasad ewakuacji osób zagrożonych.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Mokry Dwór” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (w obszarze tzw. zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej).

Tematem ćwiczeń była organizacja akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego z elementami działań ratowniczo-gaśniczych i ewakuacji.

 

Ćwiczenia miały następujące cele:
- wypracowanie praktycznych metod postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia akcji ratowniczej na terenie zakładu,
- doskonalenie umiejętności dowodzenia, a także zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w obrębie zgromadzonych materiałów niebezpiecznych,
- praktyczne sprawdzenie dokumentacji związanej z kwalifikacją zakładu jako zakładu zwiększonego ryzyka.
- kontrola zakładu podwyższonego ryzyka zgodnie z art. 269 Ustawy o Ochronie Środowiska.

W ćwiczeniach wzięły udział :
- jednostki Państwowej Straży Pożarnej
- służby ratownicze MPWiK
- Policja (w tym grupa antyterrorystyczna)
- Pogotowie Ratunkowe
- pracownicy CZK Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia
- zespół interwencyjny GRM PCK ’Wrocław’.

 

^