I Ogólnopolskie Mistrzostwa Grup Ratownictwa PCK

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w dniach 02-05 maja 2013 roku we Wrocławiu odbędą się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Grup Ratownictwa PCK. Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów z Grup Ratownictwa PCK z całej Polski.

baner-ost

  1. Cel mistrzostw
  2. Założenia mistrzostw
  3. Program mistrzostw
  4. Kontakt

 

I. CEL MISTRZOSTW

Podstawowym celem Mistrzostw ma być podniesienie poziomu wyszkolenia ochotniczych jednostek ratowniczych specjalizujących się w działaniach podczas klęsk i katastrof.

Równocześnie konwencja mistrzostw, w czasie których ocenie podlegają działania uczestniczących w nich zespołów ratowniczych, sprzyja:
– upowszechnianiu zasad bezpieczeństwa;
– standaryzowaniu umiejętności;
– przekazywaniu najnowszych procedur obowiązujących w ratownictwie katastroficznym;
– budowaniu umiejętności współpracy z innymi jednostkami ratowniczymi;
– wymianie doświadczeń i dobrych praktyk;

II. ZAŁOŻENIA MISTRZOSTW

Etap I – Warsztaty szkoleniowe:
Warsztaty mają na celu ustandaryzowanie terminologii i procedur postępowania oraz zapoznanie uczestników ze specyfiką działania na terenie objętym katastrofą budowlaną. Uczestnicy zostaną podzieleni na małe zespoły, które będą brały udział równolegle w różnych warsztatach tematycznych. Zespoły będą się „rotowały” przechodząc od jednego stanowiska warsztatowego do drugiego wg. wyznaczonego harmonogramu. Podział na małe zespoły sprzyja łatwiejszemu kontaktowi ze specjalistą dziedzinowym prowadzącym warsztaty, a w wypadku warsztatów opierających się o ćwiczenia na sprzęcie pozwala każdemu z uczestników wziąć aktywny udział w ćwiczeniu.

Etap II – Symulacja katastrofy budowlanej:
Duże, długotrwałe, odbywające się w warunkach nocnych, zintegrowane ćwiczenia na opuszczonym obiekcie wielokondygnacyjnym mają na celu zrealizowanie kolejnych założeń:

– integracja Grup Ratownictwa PCK,
– współpraca różnych jednostek ratowniczych,
– standaryzowanie procedur w sytuacji uczestniczenia w zdarzeniu, w którym bierze udział wiele nieznających się jednostek ratowniczych.
– wypracowanie struktury organizacyjnej i ścieżki dowodzenia,
– zapoznanie się z charakterystyką działań ratowniczych na terenie katastrofy budowlanej.

Etap III – Ogólnopolskie Mistrzostwa Grup Ratownictwa PCK:
Mistrzostwa mają na celu ocenę nabytych umiejętności oraz poziomu wyszkolenia ratowników poprzez obiektywną analizę prawidłowości postępowania zespołów na przygotowanych stanowiskach.
Zespoły ratownicze będą miały do zrealizowania 10-12 zadań rozmieszczonych na terenie rozgrywania się Mistrzostw. Będą one przechodziły od zadania do zadania reagując natychmiastowo na zastaną sytuację.
Na każdym stanowisku będzie sędzia tzw. rozjemca, którego zadaniem będzie ocena pracy zespołów zgodnie z przygotowaną wcześniej, ustandaryzowaną kartą oceny odzwierciedlającą schematy prawidłowego postępowania z poszkodowanym (lub poszkodowanymi) na danym stanowisku zadaniowym.

 

III. RAMOWY PROGRAM MANEWRÓW


Czwartek – 02.05.2013

16.00 – 21.00 Przyjazd uczestników, kwaterunek, kolacja.
21.00 – 22.00 Przywitanie i odprawa.

Piątek – 03.05.2013

07.30 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 09.30 Omówienie założeń przewidzianych na ten dzień.
10.00 – 14.30  Warsztaty zadaniowe:– praca w terenie gruzowiskowym,
– współpraca z psami poszukiwawczymi,
– działania ratownicze podczas powodzi,
– zapoznanie się ze sprzętem specjalistycznym,
– wsparcie techniczne podczas działań ratowniczych,
14.30 – 16.00 Przerwa obiadowa
16.00 – 17.30  Warsztaty zadaniowe:– wypadki masowe,
– ewakuacja poszkodowanego z miejsc trudno dostępnych,
– aspekt psychologiczny w ratownictwie,
17.30 – 19.00 Kolacja
19.00 – 20.00 Przygotowanie i przejazd na teren ćwiczeń.
20.00 – 01.00 Ćwiczenia o charakterze katastrofy budowlanej.

Sobota – 04.05.2013

08.00 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 10.00 Przejazd na teren Mistrzostw.
10.00 – 15.00 Mistrzostwa – panel I
15.00 – 16.00 Przerwa obiadowa
16.00 – 20.00 Mistrzostwa – Panel II
20.00 – 21.00 Powrót
21.30 – 00.00 Uroczysta kolacja połączona z obchodami 15-lecia GRM PCK „Wrocław”

Niedziela – 05.05.2013

08.00 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 10.00 Odczytanie wyników, rozdanie nagród, uroczyste zakończenie.

 

IV. KONTAKT

Koordynator ds. organizacyjnych

Natalia Cyran
tel. 788 305 303
e-mail: grm.wroclaw.marketing@pck.org.pl

 


^