Nabór do GRM

GRM Wrocław nabór 2018

Termin najbliższego naboru to 24.11.2018 r.

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów naboru Kandydaci przechodzą roczny staż kończący się egzaminem, po którym składają ślubowanie i dołączają do grona Ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jeśli masz pytania i wątpliwości zapraszamy do  kontaktu:
Facebook: www.facebook.com/grmpckwroclaw
Mail: grm.wroclaw.nabór@pck.org.pl

Telefon: 880 128 292

Warunki przyjęcia na staż kandydacki:
chęć bezinteresownego udziału w działaniach PCK;
ukończone 18 lat;
ukończony kurs podstawowy pierwszej pomocy PCK (16h) (patrz niżej, FAQ, p.8.);
pozytywne przejście egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej;
mile widziane są uprawnienia zawodowe, prawo jazdy, patenty motorowodne i inne.

Oferujemy:
członkostwo w międzynarodowej organizacji humanitarnej;
szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności;
udział w działaniach ratowniczych — m.in. współpraca ze strażą pożarną;
udział w zabezpieczeniu medycznym imprez rozrywkowych;
miłą i przyjazną atmosferę panującą w Grupie.

Minimalny oczekiwany zakres wiedzy (na poziomie pierwszej pomocy):

 1. Ocena miejsca wypadku (zdarzenia), zagrożeń i sposoby jego zabezpieczenia
 2. Ocena poszkodowanego:
  czynności życiowych,
  skutków urazów,
 3. Sposoby i środki powiadamiania służb ratowniczych.
 4. Postępowanie z poszkodowanym:
  przytomnym,
  nieprzytomnym,
  nieprzytomnym z zatrzymanym oddychaniem i krążeniem — RESUSCYTACJA
 5. Zadławienie — postępowanie.
 6. Ogólna budowa i funkcjonowanie centralnego i obwodowego układu nerwowego
 7. Ogólna budowa i funkcja ukł. oddechowego.
 8. Ogólna budowa i funkcja ukł. krwionośnego.
 9. Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
 10. Skręcenia, zwichnięcia i złamania (rodzaje, postępowanie)
 11. Zasady i sposoby zaopatrywania ran.
 12. Krwotoki (sposoby postępowania)
 13. Wstrząs krwotoczny (mechanizm powstawania, postępowanie)
 14. Oparzenia — rodzaje, stopnie, postępowanie.
 15. Odmrożenia — rodzaje, stopnie, postępowanie.
 16. Stany zagrożenia życia lub nagłe zachorowania:
  omdlenie,
  epilepsja,
  udar mózgu,
 17. Ból w klatce piersiowej — sposób postępowania.
 18. Postępowanie przy porażeniu prądem.
 19. Postępowanie z topiącym się.
 20. Udar cieplny, udar słoneczny — objawy i postępowanie.
 21. Sposoby ewakuacji w stanach zagrożenia.

Oprócz wiedzy teoretycznej należy się wykazać praktyczną umiejętnością postępowania z w/w przypadkami.

FAQ — odpowiedzi na częste pytania

 1. Na czym polega nabór?

Nabór każdorazowo składa się z trzech etapów:
1) test teoretyczny z zakresu pierwszej pomocy;
2) rozmowa kwalifikacyjna;
3) egzamin praktyczny z pierwszej pomocy.

 1. Ile czasu wymaga GRM?

Rozsądne minimum to środy, w godz. 18-21, przeznaczone na spotkania szkoleniowo-informacyjne. Do tego dochodzą (od czasu do czasu) imprezy i ćwiczenia wyjazdowe w dni wolne od pracy (średnio parę razy w miesiącu). Niestety, katastrof przewidzieć się nie da (co również wlicza się do czasu poświęcanego na działalność w Grupie).

 1. Choruję przewlekle, jestem słaby/a fizycznie — czy nadaję się do GRM?

Jeśli choroba nie zaburza normalnego funkcjonowania (odpowiednio monitorowana i leczona cukrzyca, alergie itp.), nie ma problemu z działaniem w Grupie.
Odnośnie kondycji fizycznej: trzeba wziąć pod uwagę fakt, że czasem może być konieczne przeniesienie (przez kilka osób) dorosłego poszkodowanego przez kilkaset metrów, po wcześniejszym wyciągnięciu go z gruzowiska.
Kondycji fizycznej nie oceniamy podczas naboru, tę kwestię zostawiamy indywidualnej ocenie Kandydata, zakładamy jednak, że Kandydat powinien posiadać minimum przeciętny poziom kondycyjny.

 1. Ile osób przyjmujecie?

Niestety, z racji naszych ograniczonych możliwości szkoleniowych, finansowych i sprzętowych, ilość ratowników GRM jest ograniczona. Z tego też względu nabór do GRM ma formę castingu, po którym do Grupy przyjmujemy wyłącznie osoby o określonych, najlepszych dla naszych celów, predyspozycjach.

Osoby, które nie trafią do GRM w bieżącym cyklu, mogą spróbować za rok, lub też mogą zaangażować się w inną formę wolontariatu czerwonokrzyskiego — kursy instruktorskie pierwszej pomocy, grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych itp., zgodnie z wachlarzem możliwości oferowanych przez PCK.

 1. Czy po przejściu szkolenia w GRM dostanę certyfikat ratownika medycznego?

Ratownik medyczny to tytuł zawodowy przysługujący absolwentom studiów licencjackich bądź studium policealnego o profilu ratownictwo medyczne. Ani PCK, ani żadna inna organizacja ratownicza, takiego tytułu nie przyznaje.

 1. Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna? Jak się do niej przygotować?

W rozmowie z Kandydatami interesują nas zainteresowania, motywacje do włączenia się w GRM, predyspozycje psychiczne, sposoby spędzania wolnego czasu, wykształcenie i umiejętności, których nie sprawdzamy w teście z PP. Najlepiej się w ogóle nie przygotowywać — wystarczy po prostu być sobą 😉

 1. Czy uczestnictwo w szkoleniach w GRM jest płatne?

Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest bezpłatne (z wyjątkiem symbolicznej rocznej składki). Członków GRM obowiązuje nie tylko udział w szkoleniach, lecz uczestnictwo we wszystkich działaniach Grupy, włącznie z pracami porządkowymi przy sprzęcie, działaniami zewnętrznymi (pokazy, zabezpieczenia itp., po pewnym czasie także współpraca z innymi służbami ratowniczymi).
Nie jest możliwy sam udział w szkoleniach Grupy, zwłaszcza dla osób niezwiązanych.

 1. Nie mam certyfikatu kursu PCK – czy muszę przejść kurs przed naborem?

Podczas spotkań z Kandydatami zwracamy uwagę na wiedzę i umiejętności. Dla dopełnienia wymogów formalnych osoby, które nie przeszły wcześniej kursu PP PCK, po rozpoczęciu stażu kandydackiego przejdą specjalnie zorganizowany kurs.

Bliższe informacje:

Aby uzyskać więcej informacji o naborze do Grupy, wyślij email lub skontaktuj się z naszą grupą osobiście (dane kontaktowe: tutaj)

 


^