Nabór

Nabór na staż kandydacki do Grupy ogłaszamy nie częściej niż raz do roku, po analizie bieżących potrzeb i możliwości. Najbliższy możliwy termin to jesień/zima 2022.

Rekrutacja będzie jednodniowa i obowiązują na nią zapisy przez formularz!

Na początku zapraszamy na rozmowę z Zarządem Grupy, podczas której najważniejsze jest to, jak zaprezentujesz samego siebie.

Zaraz po rozmowie odbędzie się część praktyczna, gdzie niezwykle istotne będą: umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, odporność na stres oraz opanowanie.

Pamiętaj, że nabór to dopiero początek długiej drogi. Jeśli przyjmiemy Cię na staż kandydacki, to przed Tobą rok intensywnej pracy, a na końcu egzamin. Będziesz też mieć możliwość przeżycia wielu przygód, poznania niesamowitych ludzi i przede wszystkim – zdobycia wiedzy!

Wejdź na naszą stronę i Instagrama. Sprawdź, czym się zajmujemy i weź udział w naborze.

I pamiętaj – nie musisz mieć wykształcenia medycznego!

Jeśli masz pytania i wątpliwości zapraszamy do  kontaktu:
Facebook: www.facebook.com/grmpckwroclaw

Instagram: www.instagram.com/grmpckwroclaw

Mail: grm.wroclaw.nabor@gmail.com

Warunki przyjęcia na staż kandydacki:  

 • chęć bezinteresownego udziału w działaniach PCK;
 • ukończone 18 lat;
 • pozytywne przejście egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • mile widziane są uprawnienia zawodowe, prawo jazdy, patenty motorowodne i inne.

Oferujemy:  

 • członkostwo w najstarszej międzynarodowej organizacji humanitarnej;
 • szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu działań ratowniczych bezpośrednio na terenie katastrofy oraz poszukiwań osób zaginionych;
 • udział w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych — m.in. współpraca ze strażą pożarną i policją;
 • udział w zabezpieczeniu medycznym imprez rozrywkowych;
 • miłą i przyjazną atmosferę panującą w Grupie.
Zapraszamy wszystkich – nie musisz mieć wykształcenia medycznego, żeby dołączyć do naszej Grupy!

Minimalny oczekiwany zakres wiedzy (na poziomie pierwszej pomocy):

 1. Ocena miejsca wypadku (zdarzenia), zagrożeń i sposoby jego zabezpieczenia
 2. Ocena poszkodowanego:
  • czynności życiowych,
  • skutków urazów,
 3. Sposoby i środki powiadamiania służb ratowniczych.
 4. Postępowanie z poszkodowanym:
   • przytomnym,
   • nieprzytomnym,
   • nieprzytomnym z zatrzymanym oddychaniem i krążeniem — RESUSCYTACJA
 5. Zadławienie — postępowanie.
 6. Ogólna budowa i funkcjonowanie centralnego i obwodowego układu nerwowego
 7. Ogólna budowa i funkcja ukł. oddechowego.
 8. Ogólna budowa i funkcja ukł. krwionośnego.
 9. Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
 10. Skręcenia, zwichnięcia i złamania (rodzaje, postępowanie)
 11. Zasady i sposoby zaopatrywania ran.
 12. Krwotoki (sposoby postępowania)
 13. Wstrząs krwotoczny (mechanizm powstawania, postępowanie)
 14. Oparzenia — rodzaje, stopnie, postępowanie.
 15. Odmrożenia — rodzaje, stopnie, postępowanie.
 16. Stany zagrożenia życia lub nagłe zachorowania:
   • omdlenie,
   • epilepsja,
   • udar mózgu,
 17. Ból w klatce piersiowej — sposób postępowania.
 18. Postępowanie przy porażeniu prądem.
 19. Postępowanie z topiącym się.
 20. Udar cieplny, udar słoneczny — objawy i postępowanie.
 21. Sposoby ewakuacji w stanach zagrożenia.
 22. Oprócz wiedzy teoretycznej należy się wykazać praktyczną umiejętnością postępowania z w/w przypadkami.
 

FAQ — odpowiedzi na częste pytania

 1. Na czym polega nabór? Nabór każdorazowo składa się z dwóch etapów:
  1. rozmowa kwalifikacyjna;
  2. egzamin praktyczny z pierwszej pomocy.
 2. Ile czasu wymaga GRM? Rozsądne minimum to środy, w godz. 18-21, przeznaczone na spotkania szkoleniowo-informacyjne. Do tego dochodzą (od czasu do czasu) zabezpieczenia medyczne i ćwiczenia wyjazdowe (średnio parę razy w miesiącu, na ogół w dni wolne od pracy). Niestety, katastrof przewidzieć się nie da (co również wlicza się do czasu poświęcanego na działalność w Grupie).
 3. Choruję przewlekle, jestem słaby/a fizycznie — czy nadaję się do GRM? Jeśli choroba nie zaburza normalnego funkcjonowania (odpowiednio monitorowana i leczona cukrzyca, alergie itp.), nie ma problemu z działaniem w Grupie. Co się tyczy kondycji fizycznej: trzeba wziąć pod uwagę fakt, że czasem może być konieczne przeniesienie (przez kilka osób) dorosłego poszkodowanego przez kilkaset metrów, po wcześniejszym wyciągnięciu go z gruzowiska.
  Kondycji fizycznej nie oceniamy podczas naboru, tę kwestię zostawiamy indywidualnej ocenie Kandydata, zakładamy jednak, że Kandydat powinien posiadać minimum przeciętny poziom kondycyjny.
 4. Ile osób przyjmujecie? Niestety, z racji naszych ograniczonych możliwości szkoleniowych, finansowych i sprzętowych, ilość ratowników GRM jest ograniczona. Z tego też względu nabór do GRM ma formę castingu, po którym do Grupy przyjmujemy wyłącznie osoby o określonych, najlepszych dla naszych celów, predyspozycjach. Osoby, które nie trafią do GRM w bieżącym cyklu, mogą spróbować za rok, lub też mogą zaangażować się w inną formę wolontariatu czerwonokrzyskiego — kursy instruktorskie pierwszej pomocy, grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych itp., zgodnie z wachlarzem możliwości oferowanych przez PCK.
 5. Czy po przejściu szkolenia w GRM dostanę certyfikat ratownika medycznego? Ratownik medyczny to tytuł zawodowy przysługujący absolwentom studiów licencjackich o profilu ratownictwo medyczne. Ani PCK, ani żadna inna organizacja ratownicza, takiego tytułu nie przyznaje.
 6. Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna? Jak się do niej przygotować? W rozmowie z Kandydatami interesują nas zainteresowania, motywacje do włączenia się w GRM, predyspozycje psychiczne, sposoby spędzania wolnego czasu, wykształcenie i umiejętności, których nie sprawdzamy w teście z PP. Najlepiej się w ogóle nie przygotowywać — wystarczy po prostu być sobą 😉
 7. Czy uczestnictwo w szkoleniach w GRM jest płatne? Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest bezpłatne (z wyjątkiem symbolicznej rocznej składki). Członków GRM obowiązuje nie tylko udział w szkoleniach, lecz uczestnictwo we wszystkich działaniach Grupy, włącznie z pracami porządkowymi przy sprzęcie, działaniami zewnętrznymi (pokazy, zabezpieczenia itp., po pewnym czasie także współpraca z innymi służbami ratowniczymi). Nie jest możliwy sam udział w szkoleniach Grupy, zwłaszcza dla osób niezwiązanych.

^