Nabór

 Nabór do GRM organizowany jest nie częściej niż raz do roku, po ocenie potrzeb i możliwości Grupy.

Ostatni nabór do GRM odbył się 24.11.2018. Kolejną edycję wstępnie planujemy na jesień 2019 r.

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów naboru Kandydaci przechodzą roczny staż kończący się egzaminem, po którym składają ślubowanie i dołączają do grona Ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jeśli masz pytania i wątpliwości zapraszamy do  kontaktu:
Facebook: www.facebook.com/grmpckwroclaw
Mail: grm.wroclaw@pck.org.pl

 

 

 

Warunki przyjęcia na staż kandydacki:  

 • chęć bezinteresownego udziału w działaniach PCK;
 • ukończone 18 lat;
 • pozytywne przejście egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • mile widziane są uprawnienia zawodowe, prawo jazdy, patenty motorowodne i inne.

Oferujemy:  

 • członkostwo w najstarszej międzynarodowej organizacji humanitarnej;
 • szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu działań ratowniczych bezpośrednio na terenie katastrofy oraz poszukiwań osób zaginionych;
 • udział w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych — m.in. współpraca ze strażą pożarną i policją;
 • udział w zabezpieczeniu medycznym imprez rozrywkowych;
 • miłą i przyjazną atmosferę panującą w Grupie.
Zapraszamy wszystkich – nie musisz mieć wykształcenia medycznego, żeby dołączyć do naszej Grupy!

 

Minimalny oczekiwany zakres wiedzy (na poziomie pierwszej pomocy):

 1. Ocena miejsca wypadku (zdarzenia), zagrożeń i sposoby jego zabezpieczenia
 2. Ocena poszkodowanego:
  • czynności życiowych,
  • skutków urazów,
 3. Sposoby i środki powiadamiania służb ratowniczych.
 4. Postępowanie z poszkodowanym:
   • przytomnym,
   • nieprzytomnym,
   • nieprzytomnym z zatrzymanym oddychaniem i krążeniem — RESUSCYTACJA
 5. Zadławienie — postępowanie.
 6. Ogólna budowa i funkcjonowanie centralnego i obwodowego układu nerwowego
 7. Ogólna budowa i funkcja ukł. oddechowego.
 8. Ogólna budowa i funkcja ukł. krwionośnego.
 9. Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
 10. Skręcenia, zwichnięcia i złamania (rodzaje, postępowanie)
 11. Zasady i sposoby zaopatrywania ran.
 12. Krwotoki (sposoby postępowania)
 13. Wstrząs krwotoczny (mechanizm powstawania, postępowanie)
 14. Oparzenia — rodzaje, stopnie, postępowanie.
 15. Odmrożenia — rodzaje, stopnie, postępowanie.
 16. Stany zagrożenia życia lub nagłe zachorowania:
   • omdlenie,
   • epilepsja,
   • udar mózgu,
 17. Ból w klatce piersiowej — sposób postępowania.
 18. Postępowanie przy porażeniu prądem.
 19. Postępowanie z topiącym się.
 20. Udar cieplny, udar słoneczny — objawy i postępowanie.
 21. Sposoby ewakuacji w stanach zagrożenia.
 22. Oprócz wiedzy teoretycznej należy się wykazać praktyczną umiejętnością postępowania z w/w przypadkami.
 

FAQ — odpowiedzi na częste pytania

 1. Na czym polega nabór? Nabór każdorazowo składa się z trzech etapów:
  1. test teoretyczny z zakresu pierwszej pomocy;
  2. rozmowa kwalifikacyjna;
  3. egzamin praktyczny z pierwszej pomocy.
 2. Ile czasu wymaga GRM? Rozsądne minimum to środy, w godz. 18-21, przeznaczone na spotkania szkoleniowo-informacyjne. Do tego dochodzą (od czasu do czasu) zabezpieczenia medyczne i ćwiczenia wyjazdowe (średnio parę razy w miesiącu, na ogół w dni wolne od pracy). Niestety, katastrof przewidzieć się nie da (co również wlicza się do czasu poświęcanego na działalność w Grupie).
 3. Choruję przewlekle, jestem słaby/a fizycznie — czy nadaję się do GRM? Jeśli choroba nie zaburza normalnego funkcjonowania (odpowiednio monitorowana i leczona cukrzyca, alergie itp.), nie ma problemu z działaniem w Grupie. Co się tyczy kondycji fizycznej: trzeba wziąć pod uwagę fakt, że czasem może być konieczne przeniesienie (przez kilka osób) dorosłego poszkodowanego przez kilkaset metrów, po wcześniejszym wyciągnięciu go z gruzowiska.
  Kondycji fizycznej nie oceniamy podczas naboru, tę kwestię zostawiamy indywidualnej ocenie Kandydata, zakładamy jednak, że Kandydat powinien posiadać minimum przeciętny poziom kondycyjny.
 4. Ile osób przyjmujecie? Niestety, z racji naszych ograniczonych możliwości szkoleniowych, finansowych i sprzętowych, ilość ratowników GRM jest ograniczona. Z tego też względu nabór do GRM ma formę castingu, po którym do Grupy przyjmujemy wyłącznie osoby o określonych, najlepszych dla naszych celów, predyspozycjach.Osoby, które nie trafią do GRM w bieżącym cyklu, mogą spróbować za rok, lub też mogą zaangażować się w inną formę wolontariatu czerwonokrzyskiego — kursy instruktorskie pierwszej pomocy, grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych itp., zgodnie z wachlarzem możliwości oferowanych przez PCK.
 5. Czy po przejściu szkolenia w GRM dostanę certyfikat ratownika medycznego? Ratownik medyczny to tytuł zawodowy przysługujący absolwentom studiów licencjackich o profilu ratownictwo medyczne. Ani PCK, ani żadna inna organizacja ratownicza, takiego tytułu nie przyznaje.
 6. Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna? Jak się do niej przygotować? W rozmowie z Kandydatami interesują nas zainteresowania, motywacje do włączenia się w GRM, predyspozycje psychiczne, sposoby spędzania wolnego czasu, wykształcenie i umiejętności, których nie sprawdzamy w teście z PP. Najlepiej się w ogóle nie przygotowywać — wystarczy po prostu być sobą 😉
 7. Czy uczestnictwo w szkoleniach w GRM jest płatne? Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest bezpłatne (z wyjątkiem symbolicznej rocznej składki). Członków GRM obowiązuje nie tylko udział w szkoleniach, lecz uczestnictwo we wszystkich działaniach Grupy, włącznie z pracami porządkowymi przy sprzęcie, działaniami zewnętrznymi (pokazy, zabezpieczenia itp., po pewnym czasie także współpraca z innymi służbami ratowniczymi). Nie jest możliwy sam udział w szkoleniach Grupy, zwłaszcza dla osób niezwiązanych.

 


^