Państwowa Straż Pożarna obejmie Patronat Honorowy Mistrzostw

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz zgodził się objąć Patronatem Honorowym organizowane przez naszą Grupę Pierwsze Ogólnopolskie Mistrzostwa Grup Ratownictwa PCK, które odbędą się w dniach 2-5 maja 2013 roku we Wrocławiu.

Objęcie Mistrzostw patronatem honorowym świadczy o docenieniu profesjonalizmu i zaangażowania Grup Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża we wspieranie Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa, jak również jest efektem wieloletniej współpracy na tej płaszczyźnie pomiędzy PCK i PSP.

^