Podpisanie porozumienia ze Strażą Pożarną

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oficjalnie potwierdziła gotowość do współpracy z Grupami Ratownictwa PCK w zakresie:
– współdziałania i wspomagania podczas działań ratowniczych i humanitarnych, realizacji zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń, uroczystości;
– tworzenia i przygotowania wspólnych grup ratowniczych do działań na terenie kraju i w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa „INSARAG”;
– szkolenia i treningu ratowniczego;
– wymiany doświadczeń.

^