Polex 2013 – międzynarodowe ćwiczenia INSARAG

W dniach 22-25.05.2013 na terenie ośrodka szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych k. Żagania rozegrały się ćwiczenia średnich i ciężkich grup poszukiwawczo-ratowniczych. W działaniach uczestniczyło 7 jednostek certyfikowanych lub przygotowujących się do certyfikacji w ramach INSARAG. Dzięki ścisłej współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w skład grupy USAR Poland włączono 6 ratowników GRM PCK „Wrocław”, co stanowiło połowę komponentu medycznego USAR.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w graniczącym z Polską fikcyjnym kraju Nibylandia doszło do trzęsienia ziemi o sile 7.1 stopni w skali Richtera. Rząd Nibylandii poprosił ONZ o wsparcie międzynarodowe. Do działań zadysponowano grupy poszukiwawczo-ratownicze z Polski, Czech, Niemiec (średnia grupa ISAR i ciężka THW), Rosji, Białorusi i Rumunii.

Celem ćwiczeń było doskonalenie pracy poszczególnych grup zgodnie z nowymi wytycznymi INSARAG oraz doskonalenie współpracy międzynarodowej w zakresie tworzenia centrum recepcyjnego (RDC – Reception/Departure Centre) i sztabu operacyjnego OSOCC (On-Site Operations Coordination Centre)

Ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza USAR Poland, licząca łącznie z ratownikami GRM PCK 73 osoby (w tym 13 osób tworzących komponent medyczny) dotarła na granicę polsko-nibylandzką o godz. 0.50 czasu lokalnego. Po kontroli granicznej dowódca USAR skontaktował sie z RDC i uzyskał informacje dotyczące optymalnej lokalizacji obozowiska, sztabu LEMA (Local Emergency Management Authority – lokalne centrum zarządzania kryzysowego) i sztabu OSOCC. Ustalono, że grupa polska wejdzie do działań o godz. 4.00.

Grupa USAR została podzielona na dwie sekcje, pracujące w trybie zmianowym – zespół Alfa i Bravo. W ramach każdego zespołu utworzono dwie podgrupy: Niebieską i Czerwoną.

Natychmiast po rozbiciu obozowiska obie grupy Alfa zostały skierowane do działań. Grupy Bravo w tym czasie miały przerwę regeneracyjną.

Po przybyciu grupy Niebieskiej Alfa na miejsce działań, jej dowódca zarządził rozpoznanie obiektu. Po 15 minutach odnaleziono pierwszego poszkodowanego, uwięzionego w ciasnej przestrzeni. Następny poszkodowany znajdował się na pierwszej kondygnacji. Z uwagi na dużą niestabilność stropu, na którym się znajdował, mógł z nim przebywać tylko jeden ratownik, dlatego przed ewakuacją poszkodowanego członkowie grupy USAR Poland musieli odpowiednio podeprzeć i zabezpieczyć strop. Dopiero po godzinie zespół ratowników mógł dotrzeć do poszkodowanego, zabezpieczyć jego urazy i przygotować go do ewakuacji.

Kolejnego poszkodowanego zlokalizowano w piwnicy przy użyciu geofonu i kamery wziernikowej. Następnie wykonano przebicie z poziomu zero do piwnicy w celu dotarcia do poszkodowanego. Po zaopatrzeniu poszkodowanego przez naszych ratowników przygotowano go do transportu pionowego za pomocą trójnogu i noszy SKED.

W tym samym czasie Czerwona grupa Alfa została skierowana do częściowo zawalonego budynku, w którego piwnicy zlokalizowano jedną osobę. Jej ewakuacja wymagała poszerzenia okienka do piwnicy od strony ulicy, wykonania dostępu przez sufit piwnicy na poziom 0 i przez 3 ściany do centralnej części budynku, następnie usunięcia i podstemplowania części rumowiska oraz przebicia się do piwnicy w finalnej lokalizacji poszkodowanego. Ostatecznie poszkodowany został przejęty po 13 godzinach przez zespół Czerwony Bravo i ewakuowany do punktu medycznego.

Niebieska grupa Bravo, po wejściu do działań o godz. 10.00, przejęła przeszukiwanie budynku. Po wyjściu z piwnic odnaleziono i ewakuowano jedną osobę z poziomu 0. Psy ratownicze przeszukały również teren sąsiadujący z budynkiem, wskazując dwoje poszkodowanych będących pod wpływem zdarzenia. Następnie zespół Bravo zadysponowano do nowego sektora celem wstępnego przeszukania obiektów. Na dachu kina odnaleziono trzy osoby, przeznaczone do ewakuacji technikami wysokościowymi. Niestety, podczas wstępnego przeszukania obiektu dowódca zmiany i dowódca sekcji medycznej zostali ranni w wyniku wybuchu, co na dłuższy czas spowolniło pracę zespołu.

Czerwony zespół Bravo po przyjeździe do strefy działań przejął budynek od grupy Czerwonej Alfa. W międzyczasie zespół z psami i część zespołu medycznego oddelegowano do przeszukania terenu leśnego, gdzie w szczelinach ziemnych odnaleziono dwie żywe ofiary trzęsienia ziemi.

Zespół Alfa (Niebieski i Czerwony) rozpoczął kolejną zmianę o godz. 18.00, przejmując budynek kina i teren doń przylegający. Pierwszym zadaniem w tym budynku było zlokalizowanie i wyłączenie wciąż czynnego bloku urządzeń grzewczych. Zadanie to wymagało kilkugodzinnego przebijania i stemplowania ścian w zaciemnionym i silnie nagrzanym pomieszczeniu. Po wyłączeniu bloku grzewczego możliwe było przeszukanie budynku. Zlokalizowano dwoje poszkodowanych, których ewakuacja była możliwa jedynie przez sufit i podłogę dalszego pomieszczenia.

Sekcja Bravo przejęła sektor o godz. 2.30. Grupa Niebieska została skierowana do budynku z parkingiem podziemnym, wymagającym szerokiego podkopu z zewnątrz. Sekcja medyczna koordynowała także ewakuację poszkodowanych z tunelu prowadzącego do piwnicy oraz z pobliskiego gruzowiska. Psy ratownicze grupy niebieskiej zadysponowano także do przeszukania sektora leśnego, w którym zlokalizowano 4 osoby.

Czerwony zespół Bravo zajął się wykonaniem dostępu do poszkodowanych uwięzionych na piętrze kina. Po kilku godzinach wybito dojście w suficie i dalszej ścianie. Dzięki wskazaniom kamery zlokalizowano poszkodowanych i rozpoczęto przygotowania do ewakuacji, zakłócone jednak wstrząsami wtórnymi. W wyniku wstrząsów zmieniła się ścieżka dostępu do poszkodowanych, ułatwiając ich ewakuację.

Ostatnim zadaniem zespołu Bravo (w konfiguracji łączonej) było wybicie dojścia do piętrowego budynku niedaleko kina. Odnalezienie ostatniego poszkodowanego zbiegło się w czasie z zakończeniem ćwiczeń.

W podsumowaniu ćwiczeń Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz oraz Wiceminister MSW Stanisław Rakoczy dziękowali ratownikom GRM PCK „Wrocław” za udane włączenie w działania USAR Poland. Szczególne podziękowania skierowano także do pozostałych przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. Poza sześcioosobowym zespołem GRM PCK „Wrocław”, na Pstrążu zaangażowanych było 17 Ratowników PCK z 6 Grup (GR PCK Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Opole, Warszawa, Zgorzelec, Żary), w tym 12 osób odpowiadających za zabezpieczenie medyczne i symulację służb medycznych Nibylandii, 2 uczestników działań sztabowych i 3 obserwatorów.

Ćwiczenia POLEX 2013 udowodniły, iż nasza Grupa, która konsekwentnie od ponad 7 lat koncentruje swój program szkoleniowy na pracy gruzowiskowej, z racji swojej specjalizacji i przygotowania technicznego odpowiednio reprezentuje środowisko czerwonokrzyskie wobec służb zawodowo zajmujących się ratownictwem katastroficznym.

Mieliśmy okazję przekonać się, że ponad 7 lat ciężkiej pracy i kilkadziesiąt organizowanych i przeprowadzonych przez nas ćwiczeń w terenie gruzowiskowym daje odpowiednie efekty w wyszkoleniu naszych ratowników. Utwierdza nas to tylko w przekonaniu, że praca nad tym aspektem działań ratowniczych, mimo często wielogodzinnych i żmudnych szkoleń powinna być w dalszym ciągu naszym priorytetem i głównym kierunkiem rozwoju.

Serdecznie dziękujemy dowódcom i członkom poszczególnych zespołów grupy USAR Polska za niezwykle miłe przyjęcie i doskonałą współpracę. Przez te 36 godzin mogliśmy naprawdę poczuć się częścią zespołu i jeszcze bardziej docenić trud Waszej pracy.

^