Skład

Grupę tworzą osoby, które bezinteresownie chcą nieść pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, katastrofach i kataklizmach, zgodnie z podstawowymi zasadami Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża.

Członkowie GRM nieposiadający wykształcenia medycznego mają ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zgodnie z założeniami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zarząd GRM PCK „Wrocław”:

 • Starszy Ratownik PCK mgr inż. Michał Jarco — Szef GRM
 • Starszy Ratownik PCK mgr Agata Grajek
 • Ratownik PCK – lic. rat. med. mgr Adrianna Frasz
 • Ratownik PCK lic. rat. med. Kamila Klimkiewicz
 • Ratownik PCK mgr Rafał Wolniewski

 Komisja Rewizyjna:

 • Starszy Ratownik PCK dr Andrzej Horowski
 • Ratownik Koordynator PCK – mgr inż. Marcin Kowalski
 • Ratownik PCK – lic. rat. med. inż. Szymon Kamiński

Członkowie Grupy — personel medyczny: 

 • Ratownik Koordynator PCK – lek. Marek Brodzki — spec. chirurg, Szef Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa przy Zarządzie Głównym PCK
 • Starszy Ratownik PCK – lic. rat. med. mgr Anna Andrejas
 • Starszy Ratownik PCK – lic. rat. med. dr inż. Michał Kędziora
 • Starszy Ratownik PCK – lic. rat. med. Karol Janisz
 • Ratownik PCK lek. Agnieszka Czech
 • Ratownik PCK – rat. med. mgr Magdalena Kozik
 • Ratownik PCK – lic. rat. med. Martyna Gruda
 • Ratownik PCK – lic. rat. med. Piotr Nowakowski
 • Młodszy Ratownik PCK – lic. rat. med. Jędrzej Biernacik
 • Młodszy Ratownik PCK – lic. piel. mgr Izabela Leśniewska
 • Młodszy Ratownik PCK – lic. rat. med. mgr Krzysztof Łukawski

Członkowie Grupy — Ratownicy PCK:

 • Starszy Ratownik PCK inż. Błażej Grzeszczak
 • Starszy Ratownik PCK – mgr Radosław Ziętek
 • Ratownik PCK – Joanna Ratajczyk
 • Ratownik PCK – Klaudia Tyszko
 • Młodszy Ratownik PCK – Hanna Babijew
 • Młodszy Ratownik PCK – mgr inż. Agnieszka Głowacka
 • Młodszy Ratownik PCK – Wojciech Olszewski
 • Młodszy Ratownik PCK – Karolina Świątek
 • Młodszy Ratownik PCK – Magdalena Zdebska
Kandydaci do Grupy: 
 • Martyna Caban
 • Sebastian Harmazy
 • Giulio Jabłoński
 • Weronika Janiak
 • Tymoteusz Michaś
 • Dariusz Minalto
 • Maciej Szpinko
 • Małgorzata Świtecka
 • Bartłomiej Zakrzewski

———————————————————
Członkowie Wspierający: 

 • dr Anna Jędrzychowska
 • lek. Olga Syposz
 • rat. med. mgr Marta Buderecka
 • rat. med. dr Paweł Gawłowski
 • rat. med. mgr inż. Magdalena Konieczna
 • rat. med. mgr Agnieszka Łozińska
 • rat. med. mgr Jacek Niesobski
 • rat med. mgr Małgorzata Ostrowska
 • mgr inż. Paweł Konarski
 • mgr Małgorzata Marszałek
 • inż. Grzegorz Sobierajski
 • Krzysztof Świerzko

^