Skład

Grupę tworzą osoby, które bezinteresownie chcą nieść pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, katastrofach i kataklizmach, zgodnie z zasadami humanitarnymi Czerwonego Krzyża.

Członkowie GRM nieposiadający wykształcenia medycznego mają ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zgodnie z założeniami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zarząd GRM PCK „Wrocław”:

 • mgr inż. Michał Jarco — Szef GRM
 • lic. rat. med. Kamila Klimkiewicz
 • mgr Agata Grajek
 • mgr Rafał Wolniewski
 • inż. Błażej Grzeszczak

 Komisja Rewizyjna:

 • dr Andrzej Horowski
 • lek. Olga Syposz
 • lic rat med. Małgorzata Ostrowska

Członkowie Grupy — personel medyczny: 

 • lek. Marek Brodzki — spec. chirurg, Szef Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa przy Zarządzie Głównym PCK
 • lek. Agnieszka Czech
 • lic. rat. med. mgr Anna Andrejas
 • lic. rat. med. mgr Adrianna Frasz
 • lic. rat. med. Martyna Gruda
 • lic. rat. med. Karol Janisz
 • lic. rat. med. Szymon Kamiński
 • lic. rat. med. dr inż. Michał Kędziora
 • rat. med. Magdalena Kozik
 • rat. med. mgr inż. Magdalena Konieczna
 • lic. rat. med. mgr Agnieszka Łozińska
 • lic. rat. med. mgr Jacek Niesobski
 • lic. rat. med. Piotr Nowakowski

Członkowie Grupy — Ratownicy PCK:

 • mgr inż. Marcin Kowalski
 • mgr Radosław Ziętek
 • mgr inż. Agnieszka Głowacka
 • Jędrzej Biernacik
 • Wojciech Olszewski
 • Joanna Ratajczyk
 • Klaudia Tyszko

==============================================
Kandydaci do Grupy: 

 • Barbara Kalisz
 • Izabela Leśniewska
 • Przemysław Świderski

Członkowie Wspierający: 

 • dr Anna Jędrzychowska
 • lek. Karolina Waszczuk
 • lek. Magdalena Badian
 • lic. rat. med. mgr Marta Buderecka
 • lic. rat. med. mgr Paweł Gawłowski
 • lic. rat. med. Marta Musielak
 • mgr piel. Justyna Kurnicka
 • mgr inż. Paweł Konarski
 • mgr Piotr Franczak
 • mgr Małgorzata Marszałek
 • mgr Anna Niedźwiecka
 • lek. wet Elżbieta Gawłowska
 • inż. Radosław Głowacki
 • inż. Grzegorz Sobierajski
 • Krzysztof Świerzko

^