Skład

Grupę tworzą osoby, które bezinteresownie chcą nieść pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, katastrofach i kataklizmach, zgodnie z podstawowymi zasadami Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża.

Członkowie GRM nieposiadający wykształcenia medycznego mają ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zgodnie z założeniami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zarząd GRM PCK „Wrocław”:

 • Starszy Ratownik PCK mgr inż. Michał Jarco — Szef GRM
 • Starszy Ratownik PCK mgr Agata Grajek
 • Ratownik PCK lic. rat. med. mgr Adrianna Frasz
 • Ratownik PCK lic. rat. med. Kamila Klimkiewicz
 • Ratownik PCK mgr Rafał Wolniewski

 Komisja Rewizyjna:

 • Starszy Ratownik PCK dr Andrzej Horowski
 • Ratownik Koordynator PCK mgr inż. Marcin Kowalski
 • Ratownik PCK lic. rat. med. mgr inż. Szymon Kamiński

Członkowie Grupy — personel medyczny: 

 • Ratownik Koordynator PCK, lek. Marek Brodzki — spec. chirurg, Szef Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa przy Zarządzie Głównym PCK
 • Starszy Ratownik PCK – lek. Agnieszka Czech
 • Starszy Ratownik PCK – lic. rat. med. Karol Janisz
 • Starszy Ratownik PCK – rat. med. mgr Magdalena Kozik
 • Ratownik PCK – lic. rat. med. Piotr Nowakowski
 • Ratownik PCK – lic. rat. med. mgr inż. Agnieszka Głowacka
 • Młodszy Ratownik PCK – lic. piel. mgr Izabela Leśniewska
 • Młodszy Ratownik PCK – lic. rat. med. mgr Krzysztof Łukawski
 • Młodszy Ratownik PCK – lic. rat. med. Karolina Świątek
 • Młodszy Ratownik PCK – lic. rat. med Magdalena Zdebska

Członkowie Grupy — Ratownicy PCK:

 • Starszy Ratownik PCK mgr Radosław Ziętek
 • Ratownik PCK Joanna Janisz
 • Ratownik PCK Klaudia Tyszko
 • Ratownik PCK Wojciech Olszewski
 • Ratownik PCK Aleksandra Jasiak
 • Ratownik PCK Maciej Kasiński
 • Młodszy Ratownik PCK lek wet. Martyna Caban
 • Młodszy Ratownik PCK Tymoteusz Michaś
 • Młodszy Ratownik PCK Maciej Szpinko

Wolne transfery:

 • Mikołaj Drewlo (z GR PCK Koszalin)

———————————————————
Członkowie Wspierający: 

 • dr Anna Jędrzychowska
 • lek. Olga Syposz
 • rat. med. mgr Marta Buderecka
 • rat. med. dr Paweł Gawłowski
 • rat. med. mgr inż. Magdalena Konieczna
 • rat. med. mgr Agnieszka Łozińska
 • rat. med. mgr Jacek Niesobski
 • rat med. mgr Małgorzata Ostrowska
 • lic. rat. med. Martyna Gruda
 • mgr inż. Paweł Konarski
 • mgr Małgorzata Marszałek
 • inż. Grzegorz Sobierajski
 • Krzysztof Świerzko
 • lic. rat. med. dr inż. Michał Kędziora
 • lic. rat. med., lic.piel. Jędrzej Biernacik

^