Symphonica

Wieczorem 28. kwietnia GRM odpowiadała za zabezpieczenie medyczne koncertu Symphonica we wrocławskiej Hali Stulecia.

W imprezie uczestniczyło ponad 2ooo osób.

^