Sympozjum Desaster Management, Schweinfurt

W dniach 30.05-1.06 w Schweinfurcie odbyło się sympozjum poświęcone ratownictwu w wypadkach masowych i katastrofach. Organizatorzy – Bawarski Czerwony Krzyż oraz Niemieckie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, zaprosili reprezentantów ochotniczych służb ratunkowych z kilku krajów europejskich (oprócz Niemiec udział wzięli przedstawiciele m.in. Austrii, Francji, Polski). Polski Czerwony Krzyż był reprezentowany przez ratowników GRM ‘Wrocław’ oraz trójkę ratowników GR ‘Bydgoszcz’.

 

Celem sympozjum było stworzenie platformy wspólnych, międzynarodowych działań w celu zapobiegania i zmniejszenia skutków katastrof i wypadków masowych, począwszy od wymiany doświadczeń po praktyczną współpracę. Zaproszeni prelegenci mówili m.in. o własnych doświadczeniach z organizacji akcji ratunkowych po zamachach bombowych (m.in. w londyńskim metrze), czy po huraganach, powodziach i trzęsieniach ziemi (m.in. w Birmie)

Zasadniczym elementem konferencji była sobotnia seria pokazów ratownictwa w wykonaniu różnych jednostek, zorganizowana jako element wymiany doświadczeń. Kolejno prezentowały się: służby ratownictwa chemicznego w symulowanym wycieku chemikaliów i skażeniu osób postronnych, ratownicy PCK, BRK i THW w sytuacji zderzenia pociągu z autobusem, oraz ekipa THW prezentująca poszukiwania z udziałem psów oraz docieranie do poszkodowanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Dla ratowników PCK spotkanie z kolegami z Zachodu i poznanie ich systemu pracy było bardzo cennym doświadczeniem. Dodatkowo uderzająca była sama konfrontacja z realiami niemieckimi, gdzie 20% mieszkańców jest zaangażowanych w działalność BRK, ponadto Organizacja (na stosunkowo niewielkim terenie) dysponuje czterema śmigłowcami i ponad 60 karetkami w trybie ciągłej gotowości, a w magazynach katastroficznych Czerwonego Krzyża dla jednego niewielkiego miasteczka przechowywanych jest 100.000 zamrożonych bułek. Fascynujące są także, w porównaniu z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża, niemieckie sposoby pozyskiwania środków na działalność statutową – włącznie z obwoźną pizzerią.

Realiów zachodnioniemieckich nie sposób porównywać do zakresu działalności PCK, jednak obserwowanie organizacji o tak wysokim stopniu uporządkowania i tak wielkim potencjale, z jednej strony daje wiarę w idee czerwonokrzyskie, z drugiej zaś może być swego rodzaju celem, do którego PCK na wszystkich szczeblach winien dążyć – także w zakresie ratownictwa.

Strona internetowa konferencji

^