XIII Przystanek Woodstock – Kostrzyn n. Odrą

W dniach 2-3 sierpnia 2007r. w Kostrzynie nad Odrą odbył się kolejny, jak zapowiadano ostatni Przystanek Woodstock. Po raz kolejny ratownicy GRM PCK „Wrocław” pracowali w ramach zabezpieczenia medycznego uczestników festiwalu.

Tym razem, w odróżnieniu od lat poprzednich, trzy Grupy Ratownictwa PCK stworzyły odrębny szpital polowy, w całości prowadzony i wyposażony przez Polski Czerwony Krzyż. Ratownicy GRM pracowali tam wspólnie ratownikami GR Czechowice-Dziedzice oraz GRS Bielsko-Biała.

Pierwsi członkowie GRM pojawili się na polu woodstockowym w środę ok. godz. 20, aby potwierdzić lokalizację szpitala polowego oraz postawić i wyposażyć pierwszy jego moduł — obserwacyjno-internistyczny. Dojeżdżający później ratownicy z Czechowic rozbudowali szpital polowy o kolejne namioty.

Ogółem przygotowany przez PCK szpital podzielono na 4 moduły: segregacyjny, chirurgiczny, obserwacyjno-internistyczny (z miejscami leżącymi dla 12 osób) oraz część służącą jako punkt zabezpieczania poszkodowanych w stanie ciężkim (moduł ten wyposażony był w dwa miejsca leżące, defibrylator manualny, pulsoksymetr, glukometr i ssak elektryczny). Namiot ten był wykorzystywany również jako miejsce przechowywania sprzętu dla patroli ratowniczych.

Stan gotowości szpitala (faktyczne rozpoczęcie pracy) ustalono na czwartek na godz. 14.00. Członkowie poszczególnych Grup stworzyli dwie zmieniające się w trybie 8-godzinnym ekipy, złożone z lekarzy (w każdej zmianie był internista i chirurg), ratowników medycznych oraz ratowników PCK. System pracy przewidywał stałą obsadę szpitala, złożoną z zawodowego personelu medycznego, oraz patrole ratownicze na przydzielonym obszarze pola woodstockowego. Patrole były wyposażone w zestaw opatrunkowy i tlenowy oraz dysponowały łącznością radiową ze szpitalem (by w razie konieczności móc zgłosić potrzebę transportu).

Transport poszkodowanych z pola woodstockowego możliwy był dzięki tradycyjnemu już wsparciu GOPR. Z kolei przewóz poszkodowanych do szpitala kostrzyńskiego umożliwiała karetka GRS Bielsko-Biała. Ambulans naszej Grupy w myśl planu działań, służył jako karetka rezerwowa.

Szpital polowy zakończył działalność w niedzielę 5.08. o godz. 8.00. Przez cały czas funkcjonowania szpitala przewinęło się przezeń blisko 500 osób.

 

Dziękujemy za współpracę ratownikom GRS Bielsko-Biała oraz GR Czechowice-Dziedzice oraz GOPR-owcom odpowiedzialnym za transport TRX-em. Fakt, że to był (podobno) ostatni Woodstock nie znaczy, że to była ostatnia okazja współpracy — oby następne wspólne działania były tak dobrze przygotowane i tak miło przebiegły.

^