Zakończenie Stażu Kandydackiego 2013

30 listopada został przeprowadzony egzamin praktyczny dla Kandydatów kończących roczny staż kandydacki w GRM PCK Wrocław.
Egzamin odbywał się na terenie kompleksu pałacowego w Gałowie.

W ciągu 6 działań Kandydaci musieli się wykazać umiejętnościami zdobytymi przez cały rok szkoleń.

W ramach egzaminu zostało przygotowanych dla ćwiczących zespołów 8 rozbudowanych zadań urazowych zgrupowanych w 4 odrębnych, występujących po sobie epizodach.
W wszystkich zadaniach Kandydaci musieli oprócz zbadania i zaopatrzenia poszkodowanych zgodnie z zakresem urazów, przygotować każdego poszkodowanego do ewakuacji, wybrać odpowiednią metodę i techniki ewakuacji oraz ją przeprowadzić do miejsca wyznaczonego jako bezpieczne.
1450907_779525428739773_697271005_n
Oceniane były:
– umiejętności w zakresie zaopatrywania poszkodowanych urazowych,
– umiejętność posługiwania się sprzętem wykraczającym poza standard R1 (kamizelka KED, nosze podciśnieniowe, nosze podbierakowe, dwa rodzaje koszy ewakuacyjnych)
– dobór odpowiedniej do rodzaju urazów oraz miejsca zdarzenia techniki ewakuacji,
– umiejętność kierowania zespołem i podejmowania decyzji,
– umiejętność posługiwania się sprzętem technicznym GRM PCK Wrocław.
1450209_779523112073338_293398771_n
Przed naszymi kandydatami pozostał już tylko jeden test – wiedzy teoretycznej.

^