Zgrupowanie ratownicze

W dniach 22-24 maja GRM PCK Wroclaw przy wsparciu Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siechnice, w ramach naszego rocznego planu szkoleniowego, zorganizowała cykl ćwiczeniowy obejmujący ćwiczenia z zakresu poszukiwań osób zaginionych oraz działań ratowniczych na terenie katastrofy budowlanej.
W ćwiczeniach mieliśmy również przyjemność gościć Grupa Ratownictwa PCK Przemyśl oraz Grupa Ratownictwa PCK Warszawa, dzięki czemu w sumie brało w nich udział 40 ratowników i 3 psy poszukiwawczo-ratownicze.

W trakcie ćwiczeń poszukiwawczych zespołom udało się przeszukać ok 350ha terenu przy użyciu metod szybkiej trójki oraz zespołów z psami ratowniczymi.

Następnego dnia odbyły się ćwiczenia gruzowiskowe.

Scenariusz przewidywał najpierw ćwiczenie różnych technik wydobycia i ewakuacji poszkodowanych z terenu katastrofy budowlanej, a następnie symulację równoczesnych działań ratowniczych dla pięciu zespołów na jednym obszarze.
Dzięki takiej organizacji wszyscy uczestnicy mieli możliwość realizacji w ciągu ośmiu godzin aż siedmiu całogodzinnych zadań.
Ćwiczenia o takim charakterze są stałym elementem naszego programu szkoleniowego, ponieważ obejmują jeden z trzech głównych obszarów specjalizacji naszej jednostki.

^